Hallo

Ik ben Wies Herpol

gemeente- en politieraadslid Wemmel

  Dankzij uw steun op 14 oktober 2018 kan ik samen met onze lijst verder schrijven aan het positieve project voor onze mooie gemeente.

  In 2013 effenden we het pad, nu bouwen we samen met Wemmel Plus aan de toekomst. Verbonden door wat ons dierbaar is, vertalen we dit in een ambitieus meerjarenplan 2020-2025.

  Veiligheid, gezonde financiën, mobiliteit, open ruimte, netheid en sociale samenhang zijn daarbij speerpunten.

  Samen werken voor Wemmel, daar zet ik als fractieleider van LB Wemmel en als lid van de politieraad graag mijn schouders onder.

6 thema's waarvoor ik me engageer

Dorpsleven

Activiteiten, Burgerparticipatie, Cultuur


•Bestaande en nieuwe initiatieven die het dorpsgevoel aanwakkeren ondersteunen, zoals de Jaarmarkt, de GP, Parking W,…
•Projecten rond burgerparticipatie opzetten.
•Cultureel erfgoed, ook van verenigingen, digitaliseren en toegankelijk maken.

Veiligheid

Inbraakpreventie, Buurtwerking, Hotspots


•Meer politie in het straatbeeld en acties rond inbraakpreventie optrekken.
•Versterking gemeenschapswachten en buurtwerking
•Actieplan gericht op criminele hotspots.

Financiën

Belastingen vereenvoudigen, Investeren, Online betalen


•Vereenvoudigen en verminderen van de verschillende belastingreglementen.
•Investeringsplan 2030 van onze gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis, het complex 'de Zijp', de sporthal, het jeugdhuis,...
•Online bestellen en betalen voor gemeentelijke diensten en attesten.

Mobiliteit

Parkeren, Fietsen, Nieuwe mobiliteit


•Nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor parkeerdruk en een betere aansluiting tot de metro.
•Verder investeren in voet- en fietspaden.
•Stallingen voor fietsers en zones voor autodelen inrichten.

Vrije tijd

Uitbouw jeugddienst, Speelterreinen, Zwembad


•Uitbouwen van de jeugddienst en de activiteiten voor kinderen en jongeren.
•Bijkomende speelterreinen en herinrichten van sites zoals 'Erf en Haard'.
•Heropenen van het zwembad aan de Zijp via een samenwerkingsverband.

Milieu

Zwerfvuil, Energieplan, Groene ruimtes


•Sensibiliseren rond én strenger aanpakken van zwerfvuil en sluikstorten.
•Energieplan 'Wemmel groen!': met zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, elektrische laadpunten en energiebesparende acties.
•Groene en open ruimtes behouden en - met respect voor de natuur en indien opportuun -toegankelijk maken (voorbeeld speelbos Motte, site Reekbeek aan H. Verrieststraat).

Realisaties gemeenteraad 2013-2018

2013

Parking C, Parkeren aan Brussel, Commissie samenwerking

•Oprichting van een gemeentelijke commissie om samenwerking te stimuleren
•Motie rond Brussels parkeerplan en mobiliteitsbeleid in Wemmel
•Motie rond het nationaal voetbalstadion op Parking C ter bescherming van Wemmel

2014

Doorlopende wegen, Feestbus, Slimme afvalkalender

•Borden aan doorlopende wegen voor fietsers en voetgangers
•Feestbus van De Lijn op Oudjaar blijft
•Afvalkalender op smartphone en tablet

2015

Week van de Mobiliteit, Wisselwerking OCMW en gemeente, Integratiesubsidies

•Fietstelpunten tijdens de Week van de Mobiliteit
•Motie voor een betere wisselwerking tussen het OCMW en het gemeentebestuur
•Vlaamse subsidies voor de integratie van buitenlanders

2016

Brulabo, Schuldafbouw, Speelstraten

•Wemmel stapt uit Brulabo en bespaart onnodige uitgaven
•Commissie financiën vraagt verdere inzet op schuldafbouw
•Nieuwe regeling voor speelstraten in vakanties
•Scorebord in de sporthal Dijck

2017

Perscontainer plastic, Charter sterk fietsbeleid, Premie buurtfeesten

•Gratis perscontainer voor plastics in het recyclagepark
•Charter voor sterk fietsbeleid met de aanleg van een fietspad op de Limburg Stirumlaan
•Premies voor buurtfeesten

2018

Budget jeugdhuis, Speelbos Motte, GP Wemmel

•30.000 euro extra budget voor infrastructuur in jeugdhuis Barcode
•Groen licht voor Speelbos in Motte
•De 8e Grote Prijs van Wemmel is een topeditie

Referenties

 • Ik ontmoette Wies voor het eerst op de voetbal, als speler bij KVK. De grinta op het veld, heb ik daarna ook gezien in het verenigingsleven en als voorzitter van de jeugdraad. Dat engagement trok zich politiek door in 2012, toen we de handen in elkaar sloegen voor het juiste beleidsproject met Lijst Wemmel die Wemmelaars centraal plaats. Met de blik op de toekomst en zin voor samenwerking, dat is precies hoe Wies te werk gaat. Hij verdient mijn volle steun en de uwe.

  Marcel Van Langenhove Schepen en voormalig burgemeerster
 • Om aan politiek te doen heb je naast dossierkennis en werkkracht ook diplomatieke feeling nodig. Wies heeft de voorbije jaren voor mij als kabinetsmedewerker gewerkt en ik kan u verzekeren dat hij over deze drie kwaliteiten beschikt. In een domein als media, waar de bevoegdheid verspreid zit bij de gemeenschappen, federaal en Europa, heeft hij zich onderscheiden. Elke gemeente kan een politicus als Wies gebruiken. Meer nog, Wemmel heeft Wies nodig want in een faciliteitengemeente bouw je bruggen binnen de gemeente, in de rand én met Brussel.

  Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Links

Contacteer mij

Contacteer me gerust