Hallo

Ik ben Wies Herpol

Kandidaat LB Wemmel - 6e plaats

 • Leeftijd 37
 • Zoon van Willy Herpol en Magda Borremans. Broer van Joris en Veerle.
 • Woont in Wemmel sinds mijn geboorte in 1981
 • Studies Master Bestuurskunde en Publiek Management (UGent)
 • Werk Raadgever Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel)
 • Politieke ervaring Gemeenteraadslid sinds 2013, voorzitter commissie inter- en intragemeentelijke samenwerking en lid van de commissie financiën
 • Engagementen Coördinator werkgroep Grote Prijs van Wemmel (zeepkisten- en gocartrace), speler en bestuurslid zaalvoetbalclub Daring United Wemmel, lid Wemmelse sportraad, lid Nederlandse Culturele Raad Wemmel, lid Willemsfonds, lid Jeugdhuis Barcode. Gewezen voorzitter jeugdraad Wemmel, ex-speler V.O. en KVK Wemmel, oud-lid scouts Wemmel.

Ik ben kandidaat voor LB Wemmel omdat ik samen met de lijst verder wil schrijven aan het positieve project dat we zes jaar geleden hebben opgestart. Zo hebben we de financiën gezond gemaakt. Er is geïnvesteerd in betere wegen en fietspaden. Er komen extra plaatsen in het onderwijs. De Wemmelse waterstromen en natuurplekken worden beter beheerd.

Initiatieven tussen en samen met Wemmelaars verdienen nog meer steun. Zorg voor ouderen, een sterke wijkwerking en steun voor jeugd-, cultuur- en sportverenigingen zijn daarbij mijn speerpunten. Naast gemeenschapsopbouw moeten we ook verder blijven investeren in betere voet- en fietspaden. Samen met een nieuw parkeer- en mobiliteitsplan komt er zo meer zuurstof in de Wemmelse straten.

6 thema's waarvoor ik me engageer

Dorpsleven

Activiteiten, Burgerparticipatie, Cultuur


•Bestaande en nieuwe initiatieven die het dorpsgevoel aanwakkeren ondersteunen, zoals de Jaarmarkt, de GP, Parking W,…
•Projecten rond burgerparticipatie opzetten.
•Cultureel erfgoed, ook van verenigingen, digitaliseren en toegankelijk maken.

Veiligheid

Inbraakpreventie, Buurtwerking, Hotspots


•Meer politie in het straatbeeld en acties rond inbraakpreventie optrekken.
•Versterking gemeenschapswachten en buurtwerking
•Actieplan gericht op criminele hotspots.

Financiën

Belastingen vereenvoudigen, Investeren, Online betalen


•Vereenvoudigen en verminderen van de verschillende belastingreglementen.
•Investeringsplan 2030 van onze gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis, het complex 'de Zijp', de sporthal, het jeugdhuis,...
•Online bestellen en betalen voor gemeentelijke diensten en attesten.

Mobiliteit

Parkeren, Fietsen, Nieuwe mobiliteit


•Nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor parkeerdruk en een betere aansluiting tot de metro.
•Verder investeren in voet- en fietspaden.
•Stallingen voor fietsers en zones voor autodelen inrichten.

Vrije tijd

Uitbouw jeugddienst, Speelterreinen, Zwembad


•Uitbouwen van de jeugddienst en de activiteiten voor kinderen en jongeren.
•Bijkomende speelterreinen en herinrichten van sites zoals 'Erf en Haard'.
•Heropenen van het zwembad aan de Zijp via een samenwerkingsverband.

Milieu

Zwerfvuil, Energieplan, Groene ruimtes


•Sensibiliseren rond én strenger aanpakken van zwerfvuil en sluikstorten.
•Energieplan 'Wemmel groen!': met zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, elektrische laadpunten en energiebesparende acties.
•Groene en open ruimtes behouden en - met respect voor de natuur en indien opportuun -toegankelijk maken (voorbeeld speelbos Motte, site Reekbeek aan H. Verrieststraat).

Realisaties gemeenteraad 2013-2018

2013

Parking C, Parkeren aan Brussel, Commissie samenwerking

•Oprichting van een gemeentelijke commissie om samenwerking te stimuleren
•Motie rond Brussels parkeerplan en mobiliteitsbeleid in Wemmel
•Motie rond het nationaal voetbalstadion op Parking C ter bescherming van Wemmel

2014

Doorlopende wegen, Feestbus, Slimme afvalkalender

•Borden aan doorlopende wegen voor fietsers en voetgangers
•Feestbus van De Lijn op Oudjaar blijft
•Afvalkalender op smartphone en tablet

2015

Week van de Mobiliteit, Wisselwerking OCMW en gemeente, Integratiesubsidies

•Fietstelpunten tijdens de Week van de Mobiliteit
•Motie voor een betere wisselwerking tussen het OCMW en het gemeentebestuur
•Vlaamse subsidies voor de integratie van buitenlanders

2016

Brulabo, Schuldafbouw, Speelstraten

•Wemmel stapt uit Brulabo en bespaart onnodige uitgaven
•Commissie financiën vraagt verdere inzet op schuldafbouw
•Nieuwe regeling voor speelstraten in vakanties
•Scorebord in de sporthal Dijck

2017

Perscontainer plastic, Charter sterk fietsbeleid, Premie buurtfeesten

•Gratis perscontainer voor plastics in het recyclagepark
•Charter voor sterk fietsbeleid met de aanleg van een fietspad op de Limburg Stirumlaan
•Premies voor buurtfeesten

2018

Budget jeugdhuis, Speelbos Motte, GP Wemmel

•30.000 euro extra budget voor infrastructuur in jeugdhuis Barcode
•Groen licht voor Speelbos in Motte
•De 8e Grote Prijs van Wemmel is een topeditie

Referenties

 • Ik ontmoette Wies voor het eerst op de voetbal, als speler bij KVK. De grinta op het veld, heb ik daarna ook gezien in het verenigingsleven en als voorzitter van de jeugdraad. Dat engagement trok zich politiek door in 2012, toen we de handen in elkaar sloegen voor het juiste beleidsproject met Lijst Wemmel die Wemmelaars centraal plaats. Met de blik op de toekomst en zin voor samenwerking, dat is precies hoe Wies te werk gaat. Hij verdient mijn volle steun en de uwe.

  Marcel Van Langenhove Schepen en voormalig burgemeerster
 • Om aan politiek te doen heb je naast dossierkennis en werkkracht ook diplomatieke feeling nodig. Wies heeft de voorbije jaren voor mij als kabinetsmedewerker gewerkt en ik kan u verzekeren dat hij over deze drie kwaliteiten beschikt. In een domein als media, waar de bevoegdheid verspreid zit bij de gemeenschappen, federaal en Europa, heeft hij zich onderscheiden. Elke gemeente kan een politicus als Wies gebruiken. Meer nog, Wemmel heeft Wies nodig want in een faciliteitengemeente bouw je bruggen binnen de gemeente, in de rand én met Brussel.

  Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Links

Contacteer mij

Contacteer me gerust