Provincie effent (fiets)pad voor Limburg Stirum

De Limburg Stirumlaan is naast de Steenweg op Brussel, de belangrijkste verkeersader in onze gemeente. De laan sluit rechtstreeks aan op de Ring. Vandaag heeft het geen fietspad, daar willen we werk van maken.

De aanleg van een fietspad is voorzien in het meerjarenplan, het traject voor de rioleringswerken is begin dit jaar, na de opname ervan in het subsidieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), opgestart.

Op vraag van het Wemmelse bestuur, legde de Provincieraad van Vlaams Brabant toen de Limburg Stirumlaan als bovenlokale fietsroute (F213: Wemmel-Brussel) vast. Dat is nodig als we subsidies van de hogere overheid willen ontvangen. Die subsidie bedraagt tot 80% van de werken.

De aanleg van een fietspad op de Limburg Stirumlaan staat op de planning, dat engagement werd ook opgenomen in het charter voor een sterk fietsbeleid dat de gemeenteraad in juni op mijn voorstel goedkeurde.

Zie ook het Nieuwsblad, 19-9-2017: Gevaarlijke laan krijgt eindelijk fietspad

Geplaatst in Algemeen, Mobiliteit, Veiligheid | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Provincie effent (fiets)pad voor Limburg Stirum

Charter voor sterk fietsbeleid

Wemmel ondertekent het charter sterk fietsbeleid. Dat besliste de Wemmelse gemeenteraad in juni. Het engagement komt er op mijn voorstel.

Het Wemmelse bestuur wil verplaatsingen met de fiets aanmoedigen, zowel functioneel, voor woon-werkverkeer, naar de bakker en de slager te gaan of recreatief, met de vele toeristische fietsroutes in de groene gordel en het Pajottenland.

8 grote doelen

Gemeenten die het document ondertekenen verbinden zich ertoe om acties op te zetten voor minstens 3 van de uitgangspunten.

Wemmel stippelt 8 engagementen met concrete acties uit. Zo is er het project ‘Kijk ik Fiets’ dat kinderen leert fietsen, de educatieve ‘Strapdag’ bij de scholen, de Fietstelweek, een Car Free Day,… Daarnaast worden ook speelstraten aangemoedigd, komen er fietsstallingen en wordt er geïnvesteerd in veiligere infrastructuur. De Rassel is heringericht, de vernieuwing van de fietspaden op de Robbrechtstraat staat op de planning en de subsidies voor de Limburg Stirumlaan zijn aangevraagd.

Blik op de toekomst

De fiets heeft zoveel voordelen en potentieel. Het charter is niet alleen een schouderklopje voor de realisaties van vandaag en uit het verleden. Het moet vooral een stimulans zijn om zich verder te engageren voor een sterk fietsbeleid.

Geplaatst in Algemeen, Gemeenteraad, Mobiliteit, Veiligheid | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Charter voor sterk fietsbeleid

Wemmelaar gaat bewuster om met afval

Op de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie , werden een aantal afvalcijfers voor Wemmel voorgesteld, in het bijzonder voor grof vuil, restafval en groenafval/ GFT. Conclusie: de Wemmelaar gaat duidelijk bewuster om met afval.

Door het principe ‘vervuiler betaalt’ gaan inwoners bewuster om met afval. Er zijn steeds meer alternatieven zoals tweedehandswebsites, kringwinkels zoals Televil, repair cafés, …. Er wordt ook meer gesorteerd en gerecycleerd. De sensibiliseringsacties rond onder andere composteren, GFT,… dragen hier toe bij. Maar ook enkele striktere regels, zoals het maximum van 3 grote restafvalzakken per ophaling, en een efficiëntere opvolging rond sluikstorten en vergrootte pakkans spelen een rol.

Er wordt dus minder afval verbrand, een goede zaak voor het milieu en het klimaat. En die lijn wordt doorgetrokken, met deze zomer de installatie van een perscontainer voor de plastics in het gratis gedeelte van het recyclagepark. Een goede zaak voor onze gemeente.

Een overzicht. Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Gemeenteraad, Informatie, Milieu | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Wemmelaar gaat bewuster om met afval

Hondenkaart digitaal

Om het gebruik te stimuleren, zijn de locaties van 34 hondenpoepbuizen opgenomen op het interactieve stratenplan op de gemeentelijke website.

De locaties worden daardoor makkelijker vindbaar én voortaan ook consulteerbaar op elk moment, ook tijdens het wandelen.

Inwoners kunnen zich altijd tot de milieudienst richten om een extra buis te vragen. De dienst analyseert dan of de gevraagde locatie in het algemeen plan past.

Gas-boete

Baasjes zijn volgens politiereglement verplicht om gebruik te maken van de hondentoiletten of om de uitwerpselen te verwijderen. De GAS-boete kan oplopen van 80 tot 350 €, maar blijkt in de praktijk dode letter. Op heterdaad betrappen ligt niet voor de hand, de uren waarop honden worden uitgelaten zijn ook heel uiteenlopend.

Waarom buizen voor hondenpoep?

In de plaats van de hondenpoepvuilbakjes werden poepbuizen geplaatst. Door de smalle opening kan er geen ander afval in. Ook de zakkenverdelers zijn intussen verwijderd, daar werd eveneens misbruik van gemaakt. Zakjes zijn beschikbaar bij de dienst milieu en ook bij de gemeenschapswachten, die tijdens hun ronde eigenaars sensibiliseren.

Geplaatst in Algemeen, Informatie, Milieu | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Hondenkaart digitaal

Steun voor klimaatprojecten

De dreigende klimaatcrisis, een dagelijkse realiteit. Overheden zoeken naar oplossingen, bedrijven en gezinnen dragen hun steentje bij waar kan.

Ook het gemeentebestuur van Wemmel zet in op klimaat. Dat doet ze door milieu- en energiebesparend te werken en duurzaam te investeren. Het wagenpark wordt groener en er komen elektrische oplaadpunten in de gemeente. Zo tracht ze het goede voorbeeld te geven.

Om die sensibilisering kracht bij te zetten, maakt Wemmel nu minstens 1.500 euro vrij voor Wemmelse projecten die het probleem van de klimaatverandering mee helpen aanpakken. Dat besliste de gemeenteraad op 26 januari 2017.

De succesvolle filmdocumentaire ‘Demain’ toont aan dat kleine projecten een verschil kunnen maken. Projecten van Wemmelse verenigingen, scholen en klasse, handelaars en inwoners die passen binnen het concept van de film, komen in aanmerking.

GC de Zandloper speelt op vrijdag 17 februari 2017 de film ‘Demain’. Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is de film gratis.

Projecten voor subsidie kunnen ingediend worden bij de milieudienst tot 31 maart 2017. Het subsidiereglement en meer info is bij het gemeentebestuur te bekomen via wemmel.be

Geplaatst in Algemeen, Jeugd, Milieu | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Steun voor klimaatprojecten

Schuld daalt met meer dan een kwart

financeDat blijkt uit de recentste jaarrekening van het Wemmelse gemeentebestuur. Eind 2015 bedroeg de openstaande schuld 18,8 miljoen euro, terwijl die in 2012 nog opliep tot 25,7 miljoen euro.

Een kwart minder schuld ofwel een vermindering van bijna 7 miljoen euro over drie jaar, is een forse inspanning en een knap resultaat. Het afbouwen van de schuld wordt ook de komende jaren doorgetrokken, dat is opgenomen in het meerjarenplan en kadert in één van onze prioritaire doelstellingen: investeren in een gezonde financiële gemeente.

De jaarrekening, die door zowel door de commissie financiën als de gemeenteraad voor de zomer werd goedgekeurd, vormt het belangrijkste instrument voor de controle op de uitgaven.

Geplaatst in Algemeen, Financiën, Gemeenteraad | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Schuld daalt met meer dan een kwart