Steun voor klimaatprojecten

De dreigende klimaatcrisis, een dagelijkse realiteit. Overheden zoeken naar oplossingen, bedrijven en gezinnen dragen hun steentje bij waar kan.

Ook het gemeentebestuur van Wemmel zet in op klimaat. Dat doet ze door milieu- en energiebesparend te werken en duurzaam te investeren. Het wagenpark wordt groener en er komen elektrische oplaadpunten in de gemeente. Zo tracht ze het goede voorbeeld te geven.

Om die sensibilisering kracht bij te zetten, maakt Wemmel nu minstens 1.500 euro vrij voor Wemmelse projecten die het probleem van de klimaatverandering mee helpen aanpakken. Dat besliste de gemeenteraad op 26 januari 2017.

De succesvolle filmdocumentaire ‘Demain’ toont aan dat kleine projecten een verschil kunnen maken. Projecten van Wemmelse verenigingen, scholen en klasse, handelaars en inwoners die passen binnen het concept van de film, komen in aanmerking.

GC de Zandloper speelt op vrijdag 17 februari 2017 de film ‘Demain’. Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is de film gratis.

Projecten voor subsidie kunnen ingediend worden bij de milieudienst tot 31 maart 2017. Het subsidiereglement en meer info is bij het gemeentebestuur te bekomen via wemmel.be

Geplaatst in Algemeen, Jeugd, Milieu | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Steun voor klimaatprojecten

Schuld daalt met meer dan een kwart

financeDat blijkt uit de recentste jaarrekening van het Wemmelse gemeentebestuur. Eind 2015 bedroeg de openstaande schuld 18,8 miljoen euro, terwijl die in 2012 nog opliep tot 25,7 miljoen euro.

Een kwart minder schuld ofwel een vermindering van bijna 7 miljoen euro over drie jaar, is een forse inspanning en een knap resultaat. Het afbouwen van de schuld wordt ook de komende jaren doorgetrokken, dat is opgenomen in het meerjarenplan en kadert in één van onze prioritaire doelstellingen: investeren in een gezonde financiële gemeente.

De jaarrekening, die door zowel door de commissie financiën als de gemeenteraad voor de zomer werd goedgekeurd, vormt het belangrijkste instrument voor de controle op de uitgaven.

Geplaatst in Algemeen, Financiën, Gemeenteraad | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Schuld daalt met meer dan een kwart

Wemmel stapt uit Brulabo

imagesBruloba, het Brussels Intercommunaal laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie, onderzoekt voor de gemeente Wemmel al jaren monsters bij horeca-zaken.

Een overbodige zaak. De gemeente Wemmel is niet verplicht beroep te doen op Brulabo, noch op andere intercommunales. Het is de bevoegdheid van het Federale Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) om horecazaken te controleren op het vlak van voedselveiligheid en hygiëne. Dat gebeurt vandaag al, waardoor de Wemmelse handelszaken eigenlijk ‘dubbel op’ worden gecontroleerd.

De uittreding van Wemmel uit Brulabo werd, op advies van de commissie intergemeentelijke samenwerking, goedgekeurd door de Wemmelse gemeenteraad en is kosteloos. Wemmel bespaart hierdoor jaarlijks 21.000 euro. De gemeente kan nog steeds terecht Bij Brulabo voor specifieke onderzoeken. Vermits Wemmel het enige niet-Brusselse lid is, moet Brulabo niet meer voldoen aan de complexe regels voor gewestoverschrijdende samenwerkingen. Een win-win dus voor iedereen.

Dit jaar vonden door Brulabo in Wemmel 7 controles rond levensmiddelen, water, frituuroliën en dergelijke plaats, in 2015 waren dat 21 controles.

Bericht Ring TV

Geplaatst in Algemeen, Economie, Financiën, Gemeenteraad, Samenwerking | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Wemmel stapt uit Brulabo

1 miljoen euro voor extra schoolplaatsen– Verslag gemeenteraad 25 februari 2016

schoolDe raad stelde de regels voor taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) in onze gemeente op punt. De vorige regeling dateerde uit 2004. Er drong zich dus een actualisatie op, zeker gezien maatschappelijke en technologische evoluties zoals uber.

Beide reglementen werden in 1 reglement gegoten, dat bijvoorbeeld de procedure van de vergunningen, de standplaatsen en de norm van 1 taxi per 1000 inwoners vastlegt. Wemmel telt begin 2016 15 taxi’s en 29 VVB’s. De belangrijkste verschillen zijn herkenbaarheid (taxilicht, kenteken en standplaats), beschikbaarheid (7/7, 24/24u ó reservatie) en betaling (wettelijk vastgelegde prijzen ó tarieven ter onderhandeling). Meer info: zie meermobiel.be.

Daarnaast kwam ook de beslissing van de Vlaamse regering aan bod over de nieuwe middelen voor extra plaatsen in de basisscholen: 40 miljoen euro in 2016, 2017 en 2018. Wemmel krijgt dit jaar 1 miljoen euro en moet dienen om een tekort van 111 plaatsen tegen 2020 op te kunnen vangen. Het tekort aan plaatsen is berekend op enkele sleuteldata (bevolkings- en geboortecijfers, leerlingenaantallen,…). Met behulp van een lokale taskforce zal de gemeente nog dit voorjaar een voorstel uitwerken rond capaciteitsprojecten die de plaatsen in onze gemeente moet creëren.

Het volledige verslag kan u hier weervinden.

Geplaatst in Algemeen, Gemeenteraad, Mobiliteit, Onderwijs, Veiligheid | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 1 miljoen euro voor extra schoolplaatsen– Verslag gemeenteraad 25 februari 2016

Leg fietssnelweg aan op drukke Brusselsesteenweg

Fietsteller WindbergTijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september vond de allereerste FietsTelweek plaats. Met fietstelpunten, een gratis app bracht Fietsberaad Vlaanderen, een kenniscentrum voor fietsbeleid, de fietsgewoontes en de favoriete routes van de Vlaming in kaart. De algemene resultaten werden voorgesteld in december 2015, nu wordt op een studiedag in maart ingezoomd op de lokale metingen en het verdere gebruik.

Op mijn vraag nam ook Wemmel deel aan de eerste fietstelweek. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatste een fietsteller in beide richtingen op de Windberg, aan de grens met Merchtem.

Opvallend veel fietsverkeer

In de week van 16 tot 22 september reden er gemiddeld 154 fietsers per dag op dat traject, met een piek op de autoloze zondag van 357 fietsers. Dat is een mooie score in vergelijking met andere tellocaties zoals Gooik (93 per dag thv kruispunt Ninoofstesteenweg-Edingsesteenweg) en Sint-Pieters-Leeuw (79 thv rotonde Bergensesteenweg –Alsembergsesteenweg). Daarnaast werd via de Fietstelapp duidelijk dat er meer fietsers via de Steenweg op Merchtem Wemmel binnen en buiten rijden dan via de Windberg.

FietsGen 2020

Meten is weten, de fietstelactie geeft aan dat er in Wemmel een groot potentieel is. Bovendien is het traject Wemmel-Brussel-Hoeilaart één van de 15 mogelijke fietssnelwegentracés in de Rand. De provincie wil tegen 2020 een fietssnelwegennetwerk in en rond Brussel, het zogenaamde FietsGEN. Subsidies kunnen oplopen van 40% voor het ontwerp tot 100 % voor aanleg. Als de investeringen overal volgen, kan fietsen eindelijk een volwaardig alternatief worden voor dagelijkse verplaatsingen.

Fietsberaad houdt 17 maart 2016 in Hasselt een workshop  om o.a. het gebruik van het open dataplatform te bespreken, zodat lokale besturen verder werk kunnen maken van een sterk fietsbeleid in de praktijk.

Zie ook het Nieuwsblad van 17 februari 2016.

Geplaatst in Algemeen, Mobiliteit, Veiligheid | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Leg fietssnelweg aan op drukke Brusselsesteenweg

Commissie neemt samenwerkingen onder de loep

Het Wemmelse bestuur zet deze legislatuur sterker dan ooit in op samenwerking. Dat resulteert in nieuwe initiatieven. Denk maar aan de Feestbus van De Lijn op Oudjaar, de infodag rond Onderwijs met Meise, de informaticaprojecten onder de Brabantse Kouters, samenaankopen via Farys en samenwerkingen met buur- en faciliteitengemeenten op vlak van logistiek, personeel en integratie.

Maar er zijn natuurlijk ook de bestaande, structurele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, thans 48 (voor de lijst, klik hier). Die organisaties voeren essentiële taken uit zoals het voorzien in ons drinkwater, elektriciteit, gas, de afvalophaling,…. Het Wemmels bestuur vaardigt per organisatie een vertegenwoordiger af om onze belangen te behartigen.

Daarnaast waakt ook de ‘commissie voor intergemeentelijke samenwerking en interne verzelfstandiging’ (IGS), opgericht in 2013 door de gemeenteraad, over de afstemming met het gemeentelijk beleid. In tijden van economische krapte, zoekend naar efficiëntiewinsten en het delen van kosten, kijken overheden meer en meer naar samenwerking. Dat zorgt voor verandering in structuren, nieuwe juridische afspraken, overeenkomsten en contracten. De commissie kan hierbij een nuttige rol spelen.

In Wemmel gaat de commissie– samen met de gemeentelijke vertegenwoordigers – dieper in op de werking van de samenwerkingen. Zo werden op 28 januari IWVB, Vivaqua (waterbedrijven), Haviland (afvalintercommunale) en Brulabo (laboratorium voor gezondheidscontroles) onder het licht gehouden. Het is mijn bedoeling – als voorzitter – om zo de verschillende samenwerkingsverbanden tegen eind 2018 minstens 1 keer in de schoot van de commissie grondig te bespreken.

De commissie speelt ook in op de dagorde van de gemeenteraad en actuele thema’s, zoals de nieuwe drinkwaterfactuur van de Vlaamse overheid begin dit jaar. Zo werd toegelicht dat de aanpassing van de factuur niet voor een wijziging van de gemeentelijke saneringsbijdrage zal zorgen. De nieuwe waterfactuur kan je overigens berekenen via de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Geplaatst in Algemeen, Samenwerking | Getagged , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Commissie neemt samenwerkingen onder de loep