Hallo

Ik ben Wies Herpol

gemeente- en politieraadslid Wemmel

  • Leeftijd 42
  • Zoon van Willy Herpol en Magda Borremans. Broer van Joris en Veerle.
  • Woont in Wemmel sinds mijn geboorte in 1981
  • Studies Master Bestuurskunde en Publiek Management (UGent)
  • Werk Raadgever Gwendolyn Rutten, Viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven
  • Politieke ervaring Gemeenteraadslid sinds 2013, voorzitter commissie inter- en intragemeentelijke samenwerking en lid van de commissie financiën. Politieraadslid sinds 2019.
  • Engagementen Coördinator werkgroep Grote Prijs van Wemmel (gocartrace), speler en bestuurslid zaalvoetbalclub Daring United Wemmel, lid Nederlandse Culturele Raad Wemmel, lid Willemsfonds. Gewezen voorzitter jeugdraad Wemmel, ex-speler V.O. en KVK Wemmel, oud-lid scouts Wemmel.

6 thema's in Wemmel waarvoor ik me engageer

Dorpsleven

Activiteiten, Burgerparticipatie, Cultuur

Veiligheid

Inbraakpreventie, Buurtwerking, Hotspots

Financiën

Belastingen vereenvoudigen, Investeren, Online betalen

Mobiliteit

Parkeren, Fietsen, Nieuwe mobiliteit

Vrije tijd

Uitbouw jeugddienst, Speelterreinen, Zwemmen

Milieu

Zwerfvuil, Energieplan, Groene ruimtes

Realisaties gemeenteraad Wemmel 2013-2018

2013

Parking C, Parkeren aan Brussel, Commissie samenwerking

•Oprichting van een gemeentelijke commissie om samenwerking te stimuleren
•Motie rond Brussels parkeerplan en mobiliteitsbeleid in Wemmel
•Motie rond het nationaal voetbalstadion op Parking C ter bescherming van Wemmel

2014

Doorlopende wegen, Feestbus, Slimme afvalkalender

•Borden aan doorlopende wegen voor fietsers en voetgangers
•Feestbus van De Lijn op Oudjaar blijft
•Afvalkalender op smartphone en tablet

2015

Week van de Mobiliteit, Wisselwerking OCMW en gemeente, Integratiesubsidies

•Fietstelpunten tijdens de Week van de Mobiliteit
•Motie voor een betere wisselwerking tussen het OCMW en het gemeentebestuur
•Vlaamse subsidies voor de integratie van buitenlanders

2016

Brulabo, Schuldafbouw, Speelstraten

•Wemmel stapt uit Brulabo en bespaart onnodige uitgaven
•Commissie financiën vraagt verdere inzet op schuldafbouw
•Nieuwe regeling voor speelstraten in vakanties
•Scorebord in de sporthal Dijck

2017

Perscontainer plastic, Charter sterk fietsbeleid, Premie buurtfeesten

•Gratis perscontainer voor plastics in het recyclagepark
•Charter voor sterk fietsbeleid met de aanleg van een fietspad op de Limburg Stirumlaan
•Premies voor buurtfeesten

2018

Budget jeugdhuis, Speelbos Motte, GP Wemmel

•30.000 euro extra budget voor infrastructuur in jeugdhuis Barcode
•Groen licht voor Speelbos in Motte
•De 8e Grote Prijs van Wemmel is een topeditie

Links

Contacteer mij

Contacteer me gerust