1 miljoen euro voor extra schoolplaatsen– Verslag gemeenteraad 25 februari 2016

De raad stelde de regels voor taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) in onze gemeente op punt. De vorige regeling dateerde uit 2004. Er drong zich dus een actualisatie op, zeker gezien maatschappelijke en technologische evoluties zoals uber.

Beide reglementen werden in 1 reglement gegoten, dat bijvoorbeeld de procedure van de vergunningen, de standplaatsen en de norm van 1 taxi per 1000 inwoners vastlegt. Wemmel telt begin 2016 15 taxi’s en 29 VVB’s. De belangrijkste verschillen zijn herkenbaarheid (taxilicht, kenteken en standplaats), beschikbaarheid (7/7, 24/24u ó reservatie) en betaling (wettelijk vastgelegde prijzen ó tarieven ter onderhandeling). Meer info: zie meermobiel.be.

Daarnaast kwam ook de beslissing van de Vlaamse regering aan bod over de nieuwe middelen voor extra plaatsen in de basisscholen: 40 miljoen euro in 2016, 2017 en 2018. Wemmel krijgt dit jaar 1 miljoen euro en moet dienen om een tekort van 111 plaatsen tegen 2020 op te kunnen vangen. Het tekort aan plaatsen is berekend op enkele sleuteldata (bevolkings- en geboortecijfers, leerlingenaantallen,…). Met behulp van een lokale taskforce zal de gemeente nog dit voorjaar een voorstel uitwerken rond capaciteitsprojecten die de plaatsen in onze gemeente moet creëren.

Het volledige verslag kan u hier weervinden.