17.000 Wemmelaars in 2024?

Het aantal inwoners in de Vlaamse Rand stijgt de komende 10 jaar met 6 procent. Dat is meer dan het Vlaamse gemiddelde van vier procent. In tegenstelling tot de andere faciliteitengemeenten, waar er quasi geen stijging wordt verwacht, zou de bevolking van Wemmel tot 2024 met 8% stijgen. Enkel Drogenbos gaat vooraf met 9 %. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering.

De bevolking in onze gemeente bedroeg op 1 januari 2014 precies 15.586 inwoners (bron: FOD Economie). Als we dit cijfer weerspiegelen aan de stijging van 8%, dan kom je in 2024 uit aan een populatie van bijna 17.000 Wemmelaars (16.833 volgens prognose).

Met prognoses moet je steeds voorzichtig zijn, maar ze geven wel een belangrijke tendens aan. Beleidsmatig is zo’n sterke bevolkingstoename een hele uitdaging, zeker als je weet dat onze gemeente een relatief kleine oppervlakte (8,7 km2) heeft, met een hoge bevolkingsdichtheid van meer dan 1.750 inwoners/km2 en bovendien minder dan 50 % van haar oppervlakte nog onbebouwd is (bron: ABB). Ook als we kijken naar het profiel van de huishoudens in de studie:

  • het aantal alleenstaanden zal in Wemmel in de komende tien jaar met 11 % stijgen. Binnen deze stijging volgt Wemmel het algemene patroon, waarbij de toename van de alleenwonende ouderen (65+) groter is dan die van jongere alleenwonenden. De aangroei van oudere mannen is lichtjes groter dan die van vrouwen.
  • Het afgelopen decennium (2004-2014) kenden we een sterke stijging (+2 %) van huishoudens met meer dan 5 personen. Dat aantal blijft aanhouden, met andere woorden meer dan 8 op 100 gezinnen zullen in 2024 bestaan uit meer dan 5 leden, wat vrij hoog is ten opzichte van andere referentiegemeenten.

Neem hierbij de verwachte stijging van de vergrijzing – het aandeel 65 plussers zal van 19,8% naar 20,7% van de bevolking stijgen – en de groei van het aantal kinderen en jongeren in  de komende jaren (zie blog: Forse stijging van Wemmelse jongeren in de komende jaren) en de rekensom is snel gemaakt. De Wemmelse visie op mobiliteit, ruimtelijke ordening, welzijn en zorg, vrije tijd, natuur,… zal het komende decennium – nog sterker dan voorheen – beïnvloed worden door de opmerkelijke demografische evoluties in onze gemeente en de hele regio.