Blauwe zones worden aangepast

Blauwe zone kaartBijna een jaar na de invoering van de blauwe zones – die er kwamen nadat Brussel strengere parkeerregels aan onze gemeentegrenzen vaststelde – heeft het bestuur van Wemmel de zones aangepast. Een evaluatie bracht een aantal ongewenste effecten op het terrein aan het licht. Zo bleef er plaatstekort voor de Wemmelse bewoners in de buurt van de Heizel tijdens voetbalwedstrijden, evenementen en feesten.

Op advies van de commissie Mobiliteit heeft de gemeenteraad op 19-11-2014 vervolgens een aantal aanpassingen goedgekeurd. Voortaan zal de parkeerschijf of een bewonerskaart moeten gebruikt worden op de Romeinse Steenweg, de Koningin Elisabethlaan en de Panormastraat. Het parkeerverbod in de Koningin Elisabethlaan, dat van voor 1983 dateert, wordt geschrapt, zodat er een groot aantal parkeerplaatsen bijkomen. Tot slot wordt het aanvangsuur in de blauwe zone in de Prins Boudewijnlaan gewijzigd van 9 naar 7 uur. Om 9 uur ’s ochtends zijn de meeste peuters en baby’s in de kribbe reeds aanwezig, waardoor de blauwe zone zijn effect en doelgroep mist.

Deze wijzigingen zijn natuurlijk geen eindpunt. De mobiliteit en het parkeergedrag in en rond onze gemeente evolueren continu. Aandacht is geboden, aarzel dan ook zeker niet om veranderingen aan de gemeente te melden.

Een overzichtskaart vindt u weer op de website van de gemeente.