Brabantse Kouters werken samen aan informatica

Acht gemeentebesturen (Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk en Wemmel ) en zeven OCMW’s (Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Opwijk en Wemmel) uit de Brabantse Kouters gaan samenwerken aan informatica.

De virtuele centrumstad Brabantse Kouters wordt deze maand officieel gelanceerd. VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt informatica, zal de samenwerking coördineren. De lokale besturen zullen niet alleen overleggen over hun informaticabeleid, maar ook samenwerken aan ICT- projecten. Zo kunnen ze de beschikbare middelen efficiënter inzetten om hun dienstverlening verder te moderniseren.

Een goed initiatief. Gemeentebesturen zullen meer en meer heil moeten zoeken in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De financiële draagkracht van lokale besturen staat onder druk want de lasten inzake pensioenen, vergrijzing en de kostprijs voor o.a. de veiligheidsdiensten zitten in stijgende lijn.