Charter voor sterk fietsbeleid

Wemmel ondertekent het charter sterk fietsbeleid. Dat besliste de Wemmelse gemeenteraad in juni. Het engagement komt er op mijn voorstel.

Het Wemmelse bestuur wil verplaatsingen met de fiets aanmoedigen, zowel functioneel, voor woon-werkverkeer, naar de bakker en de slager te gaan of recreatief, met de vele toeristische fietsroutes in de groene gordel en het Pajottenland.

8 grote doelen

Gemeenten die het document ondertekenen verbinden zich ertoe om acties op te zetten voor minstens 3 van de uitgangspunten.

Wemmel stippelt 8 engagementen met concrete acties uit. Zo is er het project ‘Kijk ik Fiets’ dat kinderen leert fietsen, de educatieve ‘Strapdag’ bij de scholen, de Fietstelweek, een Car Free Day,… Daarnaast worden ook speelstraten aangemoedigd, komen er fietsstallingen en wordt er geïnvesteerd in veiligere infrastructuur. De Rassel is heringericht, de vernieuwing van de fietspaden op de Robbrechtstraat staat op de planning en de subsidies voor de Limburg Stirumlaan zijn aangevraagd.

Blik op de toekomst

De fiets heeft zoveel voordelen en potentieel. Het charter is niet alleen een schouderklopje voor de realisaties van vandaag en uit het verleden. Het moet vooral een stimulans zijn om zich verder te engageren voor een sterk fietsbeleid.