Dorpsgevoel aanwakkeren

Er zijn enkele vaste momenten in het jaar waar Wemmelaars elkaar ontmoeten. Zo is er de traditionele jaarmarkt maar ook de activiteiten van de cultuur-, jeugd-,en sportverenigingen zorgen telkens voor een fijn weerzien met dorpsgenoten.

Voor mij is het zonneklaar. Iedereen die initiatief neemt moet ondersteund worden. Vrijetijdsactiviteiten versterken onze sociale band. Ze zijn onmisbaar in onze leefgemeenschap omdat ze emotionele kenmerken zoals affectie en vertrouwen bevorderen.

Als trekkend lid van de werkgroep van de Grote Prijs van Wemmel, dat twee jaar geleden is ontstaan na het afschaffen van de avondmarkt, tracht ik mijn steentje bij te dragen. De grote betrokkenheid van verenigingen, vrijwilligers en Wemmelse sympathisanten maakt van dit overkoepelende initiatief een fantastische belevenis.

Wemmel mag geen slaapgemeente worden. Bestaande activiteiten moeten voldoende ondersteund worden. Nieuwe initiatieven verdienen alle krediet en stimulansen. Het dorpsgevoel aanwakkeren, daar engageer ik me voor binnen Lijst Wemmel.