Durf om de hoek kijken

Gemeenten werken meer dan ooit samen. Minder kosten voor een betere dienstverlening, een keuze waar Lijst W.E.M.M.E.L. zich maximaal voor inzet. Dat heeft zich in het eerste jaar van de legislatuur al laten merken.

Zo stapte onze gemeente mee in de virtuele centrumstad ‘Brabantse Kouters’, een samenwerkingsverband met 8 gemeentebesturen om de beschikbare middelen voor informatica efficiënter in te zetten en de dienstverlening verder te moderniseren.

Op Oudjaar 2013 was er opnieuw een feestbus van De Lijn in Wemmel. Jongeren konden in onze en omliggende gemeenten veilig het nieuwe jaar vieren. De deelname aan de campagne rond verkeersveiligheid vormt het resultaat van een goede samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en de politiezone AMOW. Een fijn initiatief, met een positieve boodschap waar Lijst Wemmel graag haar schouders onder zet.

Voortaan organiseren Wemmel en Meise ook elk jaar afwisselend een gemeenschappelijke informatiedag van het secundair onderwijs voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar. Dit jaar mag Meise de spits afbijten, in 2015 is het de beurt aan Wemmel. Een win-win situatie, die we ook zoeken met de Nationale Plantentuin. 305 Wemmelaars konden eind 2013 genieten van een gratis bezoek aan het prachtige natuurdomein dat deels op Wemmelse grondgebied ligt. Die aangename ervaring wil de gemeente samen met de directie gieten in een overeenkomst voor lange termijn.

Samenwerken vraagt een inspanning, maar betekent daarom niet dat je onmiddellijk moet fuseren en/of aan zelfstandigheid moet inboeten. Het komt er op neer om als bestuur steeds te zoeken naar de beste oplossing voor de gemeente, zowel naar kostenefficiëntie als naar kwaliteitsvolle dienstverlening. En dan moet je om de hoek (durven) kijken. Zo zijn er concrete plannen om logistiek materiaal waarover onze gemeente niet beschikt, te ontlenen bij buurgemeenten Asse, Merchtem, Opwijk, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Grimbergen.

De aandacht voor samenwerking zal de komende jaren gevoelig toenemen. De financiële draagkracht van lokale besturen staat onder druk. De lasten inzake pensioenen, ziektekosten en de kostprijs voor o.a. politie en brandweer zitten in stijgende lijn. Lijst Wemmel wil door een intensievere samenwerking met andere gemeenten de kosten drukken en zuurstof geven aan de gemeentefinanciën.