Een beleid van en voor Wemmel

6 jaar terug kreeg ik van u het voorrecht om als gemeenteraadslid voor Lijst Wemmel mee aan de uitbouw van onze mooie gemeente te mogen werken. Zo kwamen er op mijn voorstel premies voor buurtfeesten en kan u gratis gebruik maken van de perscontainer voor plastic. Als lid van de commissie financiën droeg ik mijn steentje bij om de schuld met meer dan een derde af te bouwen. Er is daarnaast geïnvesteerd in betere wegen, fietspaden en onze natuurplekken. De OCMW- en zorgdiensten zijn uitgebreid.

Kan het beter? Natuurlijk, de lat moet elke 6 jaar steeds hoger gelegd worden. Mensen komen graag in Wemmel wonen, de uitdagingen die daarmee gepaard gaan verdienen een daadkrachtig antwoord. We moeten duidelijke prioriteiten durven stellen. Ik geloof dat we met een evenwichtig beleid erg ver kunnen komen. Dat vraagt creativiteit, frisse ideeën en de wil om onze Wemmelaars te betrekken bij het beleid. Laat ons daarom in de komende 6 jaar volop inzetten op een efficiënte dienstverlening waar de burger centraal staat en investeringen toespitsen op veiligheid, mobiliteit en levenskwaliteit:

  • uitbouwen van de jeugddienst en bijkomende (speel)infrastructuur voor kinderen en jongeren;
  • versterking van de gemeenschapswachten, buurtwerking en aanwezigheid van de politie;
  • vereenvoudigen van de verschillende belastingreglementen;
  • nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor de parkeerdruk, de fietser (o.a. de Limburg Stirumlaan) en een betere aansluiting met de metro;
  • heropenen van het zwembad aan de Zijp via een samenwerkingsverband;
  • groene en open ruimtes met respect voor de natuur toegankelijk maken (voorbeeld: speelbos Motte, site Reekbeek).

6 thema’s waar ik me voor u wil inzetten. Lijst Burgemeester Wemmel gelooft in de goede bedoelingen en de positieve kracht van onze inwoners, bedrijven en organisaties. Aan dit positief project voor Wemmel bouw ik graag verder mee. Samen werkt. Om dit waar te maken, heb ik uw steun nodig.

Wies HERPOL

6e plaats Lijst Burgemeester Wemmel (lijst Nr. 7)

Version française, cliquez ici