Eerste autoloze zondag

Met een eerste autoloze zondag werd dit jaar het startschot gegeven van de Wemmelse week van de mobiliteit. Duurzame mobiliteit krijgt steeds meer aandacht in onze gemeente. Dat werd de afgelopen jaren ondersteund door tal van acties van scholen, verenigingen en het gemeentebestuur.

Verkeersveiligheid en mobiliteit is dan ook een prioriteit in het meerjarenplan 2013-2019, met heel wat investeringen in weginfrastructuur en sensibilisering. Met het charter sterk fietsbeleid werd op mijn voorstel een tandje bijgeschakeld. Een versnelling die we met LB Wemmel graag willen doortrekken. Zo staat onder andere de herinrichting en de aanleg van een fietspad op de Limburg Stirumlaan, een betere aansluiting op openbaar vervoer en extra fietsstallingen in ons programma. Met een nieuw parkeer- en mobiliteitsplan moet er zo extra zuurstof in onze straten komen. Meer hierover kan u hier lezen.