Geen beleid met twee snelheden in faciliteitengemeenten

OCMW-logo-1-300x235De gemeente- en ocmw-raad van Wemmel roept de Vlaamse en federale regering op om meer rekening te houden met de faciliteitengemeenten. Dat doen ze via een motie die ik voorlegde.

Aanleiding zijn de plannen om vanaf 2019 de ocmw’s te integreren in de gemeentebesturen, iets wat door de grondwettelijke verankering van de rechtstreekse verkiezingen in de zes randgemeenten rond Brussel en Voeren niet kan.

Op dit moment is er geen duidelijkheid over de toekomstige financiering, werking en organisatie van de OCMW’s in de faciliteitengemeenten. We vragen een overleg met de Vlaamse en federale regering om de pijnpunten van de integratie van in het begin bloot te kunnen leggen. Zo kan tijdig bijgestuurd worden in plaats van met negatieve implicaties achter te blijven.

Geen beleid met 2 snelheden

Wanneer de regeringen nieuwe plannen voor de lokale besturen uitrollen om beter en efficiënter te werken, willen wij daar als Vlaamse gemeenten met bijzonder taalstatuut ook van genieten. Niemand is gediend met een beleid met 2 snelheden. Daarom vragen we dat wanneer het beleid nieuwe wetten en regels maakt, steeds stil staat bij de specifieke situatie en het statuut van de faciliteitengemeenten.

De motie werd, zowel in de OCMW-raad op woensdag 21 januari en donderdag 22 januari 2015 in de gemeenteraad, zonder tegenstem goedgekeurd en wordt naast de federale en Vlaamse regering, ook overgemaakt aan de andere faciliteitengemeenten en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).