Geen GAS-boetes voor 14- tot 16-jarigen in nieuw politiereglement AMOW

adam-GAS-eveDe hervorming van de GAS-boetes heeft de voorbije jaren heel wat stof doen opwaaien. Daarbij kwam vooral de verlaging van de minimumleeftijd tot 14 jaar in het vizier.

Naast de verhoging van de maximumbedragen (tot 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen) voorziet de gewijzigde GAS-wetgeving ook dat gemeenten sinds 1 januari 2014 meer mogelijkheden hebben om samen overlast te bestrijden, zoals een gemeenschappelijk politiereglement, alternatieve maatregelen kunnen nemen zoals het opleggen van gemeenschapsdienst en een plaatsverbod en is er meer ruimte voor preventie en bemiddeling.

Begin 2015 keurden de gemeenteraden van Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel het algemene politiereglement voor onze politiezone goed. Voorafgaand aan de beslissing door de Wemmelse gemeenteraad op 22 januari 2015, besprak de Wemmelse Jeugdraad het politiereglement en gaf positief advies. Een belangrijk inspraakmoment.

Er komen geen GAS-boetes voor 14- tot 16-jarigen in de zone. Er wordt sterk ingezet om via bemiddeling tot een oplossing te komen. Daartoe sloot de gemeente vorig jaar reeds een samenwerkingsovereenkomst met de stad Vilvoorde (gemeenteraad 19-11-2014).

In de politiezone Amow werden in 2014 154 GAS-boetes opgelegd, 43 minder dan in 2013 en zelfs 113 minder dan in 2012. Het aandeel van Wemmel bedroeg 30 GAS-boetes, circa 20%. Asse kaapte het leeuwendeel in met 91 GAS-boetes.

Klik hier voor het politiereglement.