Gemeentebesturen vragen dringend maatregelen

Het water staat steeds meer gemeenten en OCMW’s financieel aan de lippen. Zonder maatregelen van de centrale overheden, zullen veel Vlaamse lokale besturen niet anders kunnen dan zwaar te snoeien in de dienstverlening, de tarieven van dienstverlening en belastingen op te trekken en de investeringen tot een minimum te herleiden. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) trekt daarom aan de alarmbel.

Daarom keurden de massaal opgekomen vertegenwoordigers van de Vlaamse gemeenten en OCMW’s, waaronder de gemeente Wemmel, op 13 juni 2013 in Mechelen unaniem een motie goed waarin ze dringende maatregelen vragen van de Vlaamse en federale overheid. De belangrijkste eisen zijn de volgende:

•    Een blijvende stijging van het Gemeentefonds met minimum 3,5% per jaar, gekoppeld aan een evaluatie van de huidige verdeelcriteria.
•    De indexering van de premies voor gesubsidieerde contractanten.
•    Zekerheid over de toekenning van rioolsubsidies over een langere termijn.
•    Geen extra uitgaven voor personeel in het sectoraal akkoord 2014-2019.
•    Ingrepen die de pensioenfactuur betaalbaar maken en houden en medefinanciering van de lokale pensioenuitgaven.
•    Een snelle evolutie naar een 50/50-verhouding in de financiering van de brandweer.
•    De invoering van een voorschottensysteem voor de aanvullende personenbelasting.
•    Een vrijwaring van de gemeentelijke dividenden uit energieparticipaties.
•    Het niet afwentelen van federale en Vlaamse budgettaire ingrepen op de lokale besturen en het compenseren van de effecten van federale of Vlaamse maatregelen.

Lokale besturen zijn bereid om eerst orde op zaken te zetten in eigen huis, maar met een klassieke saneringsoefening komen ze er niet meer. Daarvoor vallen de enorme stijging van de pensioenuitgaven (die klimmen de komende jaren telkens ten minste 100 miljoen euro hoger), de gevolgen van de economische crisis, de besparingsmaatregelen van andere overheden, de nog te leveren investeringsinspanningen voor waterzuivering, enzovoort te zwaar.

De financiële druk wordt onhoudbaar: lokale besturen vragen dringend maatregelen. Een oproep van de VVSG die door de gemeenten, waaronder Wemmel, volmondig werd onderschreven.