Oproep voor gemeentelijke adviesraden

Nu de installatie van de nieuwe gemeenteraad achter de rug is, moeten ook de verschillende lokale adviesraden opnieuw samengesteld worden. Die adviesraden zijn een manier om de burgers inspraak te geven en te laten meedenken over het beleid dat de gemeente voert. Door deel uit te maken van een adviesraad, kan je wegen op de politieke besluitvorming. Je wordt betrokken bij grote projecten en mag input en advies geven bij de voorbereiding van beleidsbeslissingen.

Heb je interesse voor of expertise in een bepaald beleidsdomein en heb je het gevoel dat je ideeën daarover iets kunnen bijdragen aan het beleid? Dan is een van deze adviesraden misschien iets voor jou: Milieuraad, Sportraad, Adviesraad Lokale Economie, Lokaal Overleg Kinderopvang, Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, Beheersorgaan Bibliotheek.

Kandideren voor één van deze adviesraden kan tot uiterlijk 10 juni (met uitzondering voor de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening tot 28 juni). Meer info, klik hier.

bron: www.wemmel.be