Gemeenteraad keurt begroting 2013 goed

Op 28 maart keurde een ruime meerderheid van raadsleden het gemeentelijke budget 2013 goed.  Eerder gaf de adviescommissie van financiën al unaniem haar fiat, mits er vanaf volgend jaar gestreefd wordt naar een positief saldo.

Wemmel werkte begin dit jaar onder het systeem van voorlopig twaalfden. Dat houdt in dat de gemeente per maand niet meer mag uitgeven dan één twaalfde van het budget van vorig jaar.

Met de goedkeuring van de ‘overgangsbegroting’ 2013  ligt dit nu achter ons, maar het is duidelijk dat er werk aan de winkel is. Vanaf 2014 is de gemeente namelijk verplicht een meerjarenbegroting (2014-2019) in te dienen met op het einde van de rit een positieve autofinancieringsmarge als resultaat, wat wijst op een structureel evenwicht.

De komende maanden zal er door de diensten en het bestuur hard gewerkt worden aan de opmaak van de zogenaamde Beheers – en Beleidscyclus (BBC), een ongeziene financiële en beleidsmatige denkoefening in onze gemeente.