Grote Prijs van Wemmel

Het gemeentebestuur van Wemmel besliste in 2010 om de avondmarkt af te schaffen. Jammer, de Wemmelse avondmarkt was bij uitstek één van de sociale evenementen van het jaar waar de (oud-) Wemmelaars elkaar konden ontmoeten. Voor vele middenstanders en verenigingen vormde de avondmarkt ook het uitgelezen moment om hun zaak te promoten en zorgde het bovendien voor extra inkomsten.

Redenen genoeg om niet bij pakken te blijven zitten. Om de leemte in de Wemmelse kalender op te vullen nam Jeugdraad Wemmel vzw, de Nederlandstalige Culturele Raad Wemmel vzw, de Wemmelse Sportraad, Wemmel Dorp vzw i.s.m. GC de Zandloper een nieuw initiatief: een zeepkisten- en gocartrace in het dorp van Wemmel. In 2011 werd de organisatie versterkt met het Mia Van den Berghe Fonds.

Naast het bijwonen van een spannende wedstrijd kunnen de mensen bij de verschillende standen van de middenstanders en de verengingen hun Bourgondisch hartje ophalen met een lekker hapje en een drankje.

Als trekkend lid van de werkgroep tracht ik mijn steentje bij te dragen aan dit unieke Wemmels evenement. De grote betrokkenheid van verenigingen, vrijwilligers en Wemmelse sympathisanten maakt van dit overkoepelende initiatief een fantastische belevenis. De Grote Prijs van Wemmel doet onze gemeente floreren en kleuren als vanouds. Het toont aan dat Wemmel geen slaapgemeente is maar bruist van leven. Nieuwe initiatieven verdienen dan ook alle krediet en moeten maximaal gestimuleerd en ondersteund worden.  Daar engageer ik me voor binnen Lijst Wemmel.

Comments (0)