Handen in elkaar voor integratie

Integratie
Tabel vreemde nationaliteit / herkomst in de Rand Bron Beleidsbrief Vlaamse Rand 2015-2016 – Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2015

Wemmel vraagt samen met faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos en Wezembeek-Oppem subsidies aan om de integratie van personen van buitenlandse afkomst te bevorderen.
Naast de grote aanwezigheid van deze bevolkingsgroep – voor Wemmel komt dit neer op iets meer dan 1/3 van de inwoners – is er ook een grote diversiteit qua nationaliteit en socio-economisch profiel en is er een hoge wisselwerking tussen de hoofdstad op vlak van verkeer, onderwijs en kinderopvang.

(Voor de cijfers: zie tabel hiernaast en blog ‘Hoge wisselwerking tussen Wemmel en Brussel’)

Dat vergt een doorgedreven integratiebeleid. De 5 faciliteitengemeenten nemen vandaag al verschillende acties om de sociale cohesie te versterken, via allerhande sport- en vrije tijd initiatieven, buurt- en vrijwilligerswerk, onthaaldagen… Met de gezamenlijke aanvraag willen ze die werking versterken en een bredere groep van mensen bereiken.  Concreet zal een voltijdse projectleider de bestaande integratie-acties in de gemeenten uitbouwen, kijken naar verbeteringen en nieuwe opportuniteiten creëren.

Onze gemeente ontvangt vandaag reeds een integratiesubsidie van de Vlaamse overheid, tot 135.000 euro per jaar, zoals ingeschreven in het Wemmelse meerjarenplan 2014-2019. De bijkomende subsidie bedraagt in totaal 150.000 euro waarbij de 5 faciliteitengemeenten nog eens 30.000 euro gezamenlijk co-financieren.

De faciliteitengemeenten hebben al samengewerkt, bijvoorbeeld rond het digitaal sociaal huis (sociale dienstverlening voor de burger met één uniek loket) en het Lokale Opvang Initiatief (het voorzien van materiële opvangplaatsen en begeleiding voor kandidaat-politiek vluchtelingen). Maar deze samenwerking rond integratie, waarbij personeel voor een gemeenschappelijk doel wordt ingezet, maakt de opening om in andere zaken samen te werken, bijvoorbeeld inzake vertalingen – waartoe faciliteitengemeenten wettelijk verplicht zijn – groter.

Door samenwerking kunnen onze capaciteiten versterkt worden, dat beklemtoonde de burgemeester nog eens tijdens de gemeenteraad van oktober jongstleden. Daar werken we aan voort.