Hoge wisselwerking tussen Wemmel en Brussel

steunpuntHet steunpunt Sociale planning van de provincie Vlaams-Brabant heeft de verhuisbewegingen, de pendel- en cliëntenstromen tussen onze provincie en Brussel in kaart gebracht. In het lijvige dossier Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel 2014′ vallen enkele bijzondere cijfers voor Wemmel op.

 • pendelbeweging
  Pendelstromen naar Brussel

  Woon-werkverkeer

Met 64,2% van de loontrekkende inwoners die pendelen naar Brussel zit Wemmel in de top vier van gemeenten in Vlaams-Brabant met de hoogste pendelintensiteit naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

 

 • leerlingen
  Leerlingen naar secundair onderwijs in Brussel

  Secundair Onderwijs

Meer dan de helft van de Wemmelse leerlingen gaan naar een Vlaamse middelbare school in Brussel. Enkel Kraainem scoort met 63% hoger.

 

 

 

 

 • kinderopvang
  Kinderopvang van en naar Brussel

  Kinderopvang

In Wemmel zijn er precies evenveel kinderen die vanuit Brussel naar de gemeente komen als andersom, namelijk telkens 18 kinderen. Het saldo bedraagt nul en dat is opmerkelijk gezien het hoge aantal kinderen uit omliggende gemeenten die naar de Brusselse kinderopvang gaan.

De aantallen kinderen uit Brussel die naar Vlaams-Brabantse kinderopvang zijn eerder beperkt. Wemmel heeft met 18 het hoogste aantal maar dat is te verklaren door enkele kinderopvanginitiatieven die aan de grens met Jette liggen.

Het rapport toont aan dat de administratieve grenzen van Brussel meestal niet samenvallen met de ruimtelijke, economische en sociale grenzen. Specifiek voor Wemmel, brengt het de hoge mate in kaart waarin de inwoners van onze gemeente zich in heel wat levensdomeinen richten op onze hoofdstad. Het rapport kan u hier weervinden.