Huisdiersticker voor brandweer

Al te vaak komt het voor dat huisdieren de brand niet overleven. Er is brand en er is niemand thuis. De Vlaamse overheid voorziet nu in een uniforme huisdiersticker om dierenlevens te redden bij noodsituaties. Ook Wemmel zal als faciliteitengemeente gebruik maken van het gratis aanbod. Als gemeenteraadslid heb ik hier mee voor geijverd.

Met de sticker maak je het de brandweer gemakkelijker. Het is een goed idee, ik ben verheugd dat dit ook bij ons kan. Dierenwelzijn verdient alle aandacht, ook op gemeentelijk niveau.

De huisdiersticker is gratis op af te halen op de Milieudienst, J. Vanden Broeckstraat 25. Meer info, klik hier.