Investeren in samenwerking

Gemeenten werken meer dan ooit samen. Minder kosten en betere dienstverlening, het lijkt een voor de hand liggende keuze. Toch doen cijfers ons vermoeden dat dit niet altijd zo gemakkelijk is. Naar oorzaken en redenen wordt nog steeds onderzoek verricht. Eén ding is zeker, de aandacht voor intergemeentelijke samenwerking (IGS) zal gevoelig verscherpen nu de gemeente verplicht is om een speciale commissie ‘samenwerking en verzelfstandiging’ op te richten.

 


De Vlaamse overheid inventariseerde alle samenwerkingsinitiatieven met alvast één opvallende vaststelling. De zes faciliteitengemeenten in de Rand werken minder samen dan de overige Vlaamse gemeenten. De Gemeenschapskrant ‘de Zandloper’ trok op onderzoek. ‘Waarom de zes faciliteitengemeenten lager scoren is moeilijk te bepalen en moet verder onderzocht worden’ aldus het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Maar er zijn enkele mogelijke oorzaken zoals een iets minder nauwgezette registratie en samenwerkingsverbanden met andere Gewesten die niet voorkomen in de inventaris.’
Wemmel scoort qua intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet hoog (cfr ‘samenwerking met buurgemeenten verbeteren’ ).  Lijst Wemmel wil een intensievere samenwerking met andere gemeenten om de kosten te drukken en zuurstof te geven aan de gemeentefinanciën.
In deze nieuwe bestuursperiode zal de gemeenteraad minstens één gemeenteraadscommissie moeten oprichten. Dit is de commissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
Een duidelijke boodschap van de decreetgever. Ik kijk uit naar de Wemmelse invulling!

 

Clusters van gemeenten met minstens 50 samenwerkingsverbanden