Jeugdraad

Op het vlak van Jeugd is Wemmel een buitenbeentje. Bijna elke gemeente heeft een eigen jeugdraad. Niet zo in Wemmel, waar het gemeentebestuur weigert een gemeentelijk adviesorgaan te erkennen en een Jeugdbeleidsplan op te stellen.

De Wemmelse jeugdverenigingen hebben hierdoor geen recht op subsidies (jaarlijks zo’n 40.000 euro) tenzij ze zelf een jeugdraad oprichten. Dat gebeurde in 1995 toen de nieuwe vereniging ‘Jeugdraad Wemmel vzw’ werd opgericht. Omdat de gemeente deze jeugdraad niet erkent, ontvangen de verenigingen wel maar een gedeelte van de middelen (circa 80%).

Bovendien moet ze volledig zelf instaan voor de opmaak, de uitwerking en de opvolging van het Jeugdbeleidsplan. Een zware last op de schouders van veel vrijwilligers, die zich voor hun eigen werking al dubbel plooien.

Daarnaast organiseert en ondersteunt Jeugdraad Wemmel vzw tal van overkoepelende activiteiten die veel zuurstof geven aan het Wemmelse dorpsleven maar ook veel energie en tijd vragen. Zo zijn er de jaarlijkse Jeugdactiedag, Jeugdfuiven, bedankingsreceptie voor vrijwilligers, de Grote Prijs van Wemmel, de Europese week van de Nederlandstalige Culturele Raad, de Wemmelse jongerendag ‘Youthtube’, het HH-festival,…

En daar wou ik ook mijn steentje toe bijdragen. Eerst als lid van de Algemene Vergadering sinds 2006, in 2008 in het bestuur. Als voorzitter van Jeugdraad Wemmel vzw trok ik namens het jeugdwerk meermaals aan de alarmbel voor het chronisch uitblijven van een degelijk jeugdbeleid en ondersteuning ondersteuning van het verenigingsleven. In Wemmel met o.a. een verzoekschrift op de gemeenteraad voor een gemeentelijk jeugdhuis, maar ook bij de minister waar ik als spreekbuis voor het jeugdwerk een volledig dossier neerlegde over de ondermaatse staat van de infrastructuur in de zes faciliteitengemeenten.

Na 4 jaar bestuur, zette ik begin dit jaar een stapje opzij. Maar ik draag de jeugdraad nog steeds een bijzonder warm hart toe. Ik wil het engagement van de afgelopen jaren politiek  vertalen door deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 in Wemmel.

Ik kijk nog altijd met veel bewondering naar de manier waarop de jeugdraad en de jeugdverenigingen blijven volharden en doorzetten om hun volkomen terechte doelstellingen te bereiken. Tegenslag of niet, geld of geen geld. Wie zoekt die vindt, zoals bij de financiering van de inrichting van het jeugdhuis in de oude kantine van KVK Wemmel.

De jeugdverenigingen bewijzen telkens opnieuw dat samenwerking kan en vaak resulteert in initiatieven die een meerwaarde bieden voor alle Wemmelse kinderen en jongeren. De enige speler die te vaak aan de zijlijn blijft staan bij al deze realisaties is de gemeente, en dat moet veranderen.

Jeugd aan zet, de Wemmelaars van de toekomst!

 

Comments (0)