Ludis Jungit bij Panathlon Youth

‘Ludis jungit’ – wat zoveel betekent als ‘sport verbindt mensen’ – is het devies van Panathlon International. Panathlon werd opgericht in 1951 in Italië en voert wereldwijd acties om ethiek in de sport te stimuleren.

Toen ik samen met enkele vrienden in 2005 voor het eerst over het bestaan en het concept van Panathlon te horen kreeg, wekte het al snel onze nieuwsgierigheid op. We wilden meer weten. Verschillende gesprekken en infoavonden later kreeg onze interesse concrete vorm. Als je iets wil veranderen, onethische praktijken in de sport wil verbannen, moet je beginnen van bij de jeugd.

“De sport schept levenskracht, levensmoed, orde en harmonie, kostbaarste dingen voor de cultuur.”

Johan Huizinga

In 2007 werd de eerste Panathlon Youth afdeling geboren: een platform waar jongeren tussen 18 en 30 jaar samenkomen om een eigen visie op de problemen in de sport te vormen. Als penningmeester verzorgde ik de subsidiedossiers en de financiële kant van de organisatie, maar bovenal ijverde ik, samen met het ganse bestuur, om de doelstellingen van het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’ zo concreet mogelijk te vertalen. Zo willen we ons steentje bijdragen om discriminatie te verbannen en positieve waarden naar jeugdsport te brengen.

“Deux choses ,Entraîneur de Rugbycomptent: gagner et s’amuser. Gagner sans s’amuser n’ a aucun intérêt.”

Roger Etcheto, Entraîneur de Rugby

Op dinsdag 27 november 2007 organiseerden we een studiedag over  ‘Seksueel geweld ten aanzien van vrouwen in de Sport’. Een gevoelige problematiek in de maatschappij waarrond nog zeer veel taboe heerst. Een Belgische studie van professor Yves Vanden Auweele (KULeuven) wijst erop dat dit probleem geen randfenomeen is…

It is the inspiration of the Olympic Games that drives people not only to compete but to improve, and to bring lasting spiritual and moral benefits to the athlete and inspiration to those lucky enough to witness the athletic dedication”

Herb Elliott, Australian middle-distance Runner (world record holder in the 1.500 meter race (1958-67) and the mile race (1958-62))

Ethiek in de Jeugdsport belangt ons allen aan. Zowel KVK Wemmel als het Sportoverleg hebben het charter van Panathlon ondertekend.

Ik streef er naar dat het gemeentebestuur van Wemmel zich in de toekomst ook schaart achter de Panathlonverklaring en de waarden ervan uitdraagt.

Comments (0)