LW levert twee voorzitters gemeenteraad

Met 14 op 24 stemmen werden LW raadsleden Monique Van der Straeten en Raf De Visscher elk voor drie jaar verkozen als voorzitter van de gemeenteraad.

 

De rol van een gemeenteraadsvoorzitter mag niet onderschat worden. De raad goed laten functioneren is een belangrijke taak. Over hoe de functie wordt ingevuld laat het gemeentedecreet veel ruimte. Wat een raadsvoorzitter doet verschilt dus sterk van gemeente tot gemeente.

In een bijdrage in de publicatie ‘Lokaal’ van de Vlaamse Verenging van Steden en Gemeenten (VVSG) wordt de rol van de gemeenteraadsvoorzitter beschreven. Sinds het invoeren van de functie is er één ding duidelijk: er is meer democratie dankzij een aparte gemeenteraadsvoorzitter.