Motie Brussels Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

De Brusselse Hoofdstedelijke regering heeft een ontwerp van Gewestelijk Parkeerbeleidsplan goedgekeurd. Het plan moet buurtbewoners een parkeerplaats nabij hun Brusselse woonplaats bezorgen en moet meer ruimte op de openbare weg vrijmaken voor openbaar vervoer, voetgangers en fietsers.

Het plan geeft echter geen concrete invulling hoe dit allemaal gerealiseerd zal worden, waar parkeerplaatsen wegvallen en waar er worden gecreëerd . De impact voor Wemmel, als direct aangrenzende gemeente, is zeer onduidelijk.

Daarom keurde de gemeenteraad, op mijn initiatief, een motie goed, waarbij de gemeente enerzijds haar bezwaren op het parkeerplan zal overmaken aan het Brussels Gewest en anderzijds de Vlaamse regering zal vragen ook zelf initiatieven te nemen om de mobiliteitsproblematiek in onze regio aan te pakken.

Het is al bijzonder druk op onze wegen, het is al niet evident om in Wemmel een parkeerplaats te vinden. Bijkomende druk op ons wegennet kan de Wemmelaar missen als kiespijn.