Nieuwe borden aan ‘doorlopende wegen’

Het gemeentebestuur van Wemmel heeft 18 verkeersborden ‘doorlopende straten’ geplaatst. Het gaat over type F45b en F45c, doodlopende straten waar voetgangers en fietsers aan het einde van de weg toch doorkunnen.

De wet van 10 juli 2013 voegde een nieuw verkeersbord F45b / F45c “doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers / enkel voetgangers” toe aan de Wegcode. Uit een steekproef van de Voetgangersbeweging bleek namelijk dat er in Vlaanderen van de 27.000 doodlopende straten bijna 75% toch doorloopt.

Het gemeentebestuur van Wemmel gaf daarop opdracht aan de gemeenschapswachten om de doodlopende straten in de gemeente in kaart te brengen. Het onderzoek kwam er op mijn vraag.

“Als we het stappen en fietsen als duurzaam vervoermiddel willen bevorderen, moeten we het alternatief voor het autogebruik zo aantrekkelijk mogelijk maken. Voetgangers en fietsers kunnen door gebruik te maken van – nu vaak ongekende – doorlopende straten heel wat tijdswinst boeken. Bovenal worden zo drukke verkeerswegen vermeden, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.”

Op basis van het onderzoek van de gemeenschapswachten plaatste het gemeentebestuur 18 nieuwe borden. 4 wegen met doorgang voor fietsers en voetgangers (bord F45b) en 14 enkel voor voetgangers (bord F45c). De prijs per bord bedraagt € 15,95 per stuk.