‘Out of the box’

Verkiezingsborden zijn tijdens de campagne alom tegenwoordig. Om het stereotype van het traditionele bord te doorbreken, plaats ik her en der in Wemmel een spandoek. ‘Thinking out of the box’, zoals het heet. Misschien een tip voor het nieuwe bestuur om niet te hervallen in communautair opbod…

“Ik ga resoluut voor een Wemmel dat bestuurt op basis van wat goed is voor zijn inwoners. Een Wemmel dat  beslissingen neemt die de toets van efficiëntie en deugdelijkheid doorstaan en niet op basis van principiële tegenstellingen.”