Politiek dichter bij de burger brengen

Meer dan ooit willen mensen geïnformeerd worden en hun opinie delen. Lijst W.E.M.M.E.L. wil de Wemmelaars actief betrekken bij de besluitvorming door snel, openlijk en ruim te communiceren over het gemeentelijk beleid. Een moderne en transparante bestuursstijl, die mensen meer de kans geeft hun mening te geven, daar gaat W.E.M.M.E.L. voor.

‘Internet en zelfs sociale media facebook en twitter zijn vandaag niet meer weg te denken in eender welke vorm van communicatie. Ook het gebruik van mobiel internet zit in de lift en niet alleen voor entertainment maar evenzeer voor praktische toepassingen zoals openingsuren van diensten en ondernemingen en onlinebankieren.’

Met de vernieuwing van de website (www.wemmel.org) en door te communiceren via twitter (@lijstwemmel) geeft Lijst W.E.M.M.E.L. alvast een eerste aanzet om proactief zijn standpunten en initiatieven de digitale wereld in te sturen.

‘Niet stilstaan, maar meegaan met trends zoals mobiel internet en nieuwe media, dat is de toekomst. Het medialandschap zit in een stroomversnelling, mensen zoeken via allerlei digitale toepassingen steeds meer hun weg om sneller en gemakkelijker geïnformeerd te worden. Het gemeentebestuur moet hierop inspelen en de burger op een eigentijdse manier bereiken over bijvoorbeeld de toestand van de wegenwerken in hun straat. Uiteraard steeds aanvullend op traditionele mediadragers zoals folders, brieven,… Lijst W.E.M.M.E.L. wil de bakens verzetten voor een modern gemeentelijk informatiebeleid en de politiek dichter bij de burger brengen.