Prioritaire doelstellingen Wemmels meerjarenplan bepaald

20131030-221856.jpgDe Wemmelse gemeenteraad heeft in haar zitting van 17 oktober 5 prioritaire doelstellingen voor het meerjarenplan 2014-2019 bepaald. Prioritair in de zin van regelmatige rapportage naar de gemeenteraad, want de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) zal heel wat meer doelstellingen en acties bevatten voor onze gemeente in de komende jaren.

Over volgende 5 beleidsthema’s zal vanaf 2014 op structurele en regelmatige basis gerapporteerd worden aan de gemeenteraad, het hart van de lokale democratie:
– vergroten van de veiligheid van de gemeente
– verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid binnen de gemeente
– creëren van een duurzame en milieubewuste gemeente
– aanbieden van kwaliteitsvol en actueel onderwijs
– inzetten op een efficiënte en effectieve interne werking

Het volledige meerjarenplan 2014-2019, met de verschillende beleidsdoelstellingen en acties moet voor 1 januari 2014 bepaald worden door de gemeenteraad.