Provincie effent (fiets)pad voor Limburg Stirum

De Limburg Stirumlaan is naast de Steenweg op Brussel, de belangrijkste verkeersader in onze gemeente. De laan sluit rechtstreeks aan op de Ring. Vandaag heeft het geen fietspad, daar willen we werk van maken.

De aanleg van een fietspad is voorzien in het meerjarenplan, het traject voor de rioleringswerken is begin dit jaar, na de opname ervan in het subsidieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), opgestart.

Op vraag van het Wemmelse bestuur, legde de Provincieraad van Vlaams Brabant toen de Limburg Stirumlaan als bovenlokale fietsroute (F213: Wemmel-Brussel) vast. Dat is nodig als we subsidies van de hogere overheid willen ontvangen. Die subsidie bedraagt tot 80% van de werken.

De aanleg van een fietspad op de Limburg Stirumlaan staat op de planning, dat engagement werd ook opgenomen in het charter voor een sterk fietsbeleid dat de gemeenteraad in juni op mijn voorstel goedkeurde.

Zie ook het Nieuwsblad, 19-9-2017: Gevaarlijke laan krijgt eindelijk fietspad