Raad keurt speelstraten in vakanties goed – Verslag gemeenteraad januari 2016

De eerste gemeenteraad van 2016 vond plaats op donderdag 28 januari. De meest in het oog springende beslissing was het nieuwe reglement speelstraten.

Een speelstraat is een straat, of een deel ervan, die gedurende een bepaalde periode, meestal in de zomervakantie, volledig afgesloten wordt voor auto’s, moto’s,… Om een idee te geven, Wemmel telde de afgelopen jaren verschillende speelstraten, o.a. in De Keersmaekerlaan, De Schuyffeleerdreef, Fazantenheem, Holland, Lindedreef, Motte, Rode Beukenlaan, Van Campenhoutstraat, Vande Woestelaan, Zwaluwenlaan,…
Uit de evaluatie van de voorbije jaren bleek dat er nood was aan een nieuwe, uniforme aanpak. Een kader dat kijkt naar de werkelijke speelnoden, in samenspraak met de bewoners en handelaars en bovenal in het teken staat van de veiligheid van de kinderen. Al deze ingrediënten zitten in het reglement, dat overigens mee tot stand kwam met advies van de Jeugdraad.
Voortaan zijn speelstraten ook mogelijk in de paasvakantie. De aanvraag gaat gepaard met een bewonersenquête die voor 1 jaar geldig zal zijn. Een evaluatie volgend jaar moet uitmaken of een enquête voor meerdere jaren kan dienen.

Op het vlak van verkeerskeerveiligheid besliste de Raad ook om de verkeersremmer in de Koning Leopold III-laan permanent te maken. De proefopstelling zorgde voor een gunstig resultaat, er komt een bloembak ter hoogte van de H. De Molstraat.

Daarnaast keurde de Raad de voorziene lening van 2 miljoen euro in het meerjarenplan voor investeringen goed en werden ook de aanpassing van de statuten van de intercommunale Haviland goedgekeurd. Haviland dat momenteel al werkt rond streekontwikkeling en afvalbeleid, wenst haar werking uit te breiden met andere gedeelde diensten zoals een sanctionerend ambtenaar, een informatieveiligheidsconsulent,… Het agendapunt werd eerder ook besproken op de commissie Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) (zie ook ‘commissie neemt samenwerkingen onder de loep‘).

Het volledige verslag kan u weervinden op de gemeentelijke website.