Samenwerken loont

De afgelopen 5 jaar heeft onze gemeente heel wat samenwerkingen met andere gemeenten en organisaties herbekeken. Begin 2016 telde Wemmel 48 overeenkomsten, vandaag zijn er dat nog 31. Onder impuls van het gemeentebestuur en de commissie voor intergemeentelijke samenwerking, waar ik als voorzitter zetel, heeft de versnippering plaats gemaakt voor een optimalisatie van onze samenwerkingen.

Zo werden verschillende diensten gecentraliseerd bij eenzelfde intercommunale zoals bijvoorbeeld Haviland die zich mee ontfermt over onkruidbestrijding, administratieve sancties, wijkwerking, preventie op het werk en de aankoop van strooizout en papier, alsook Intradura met de ophaling van het huisvuil en het beheer van het recyclagepark.

Andere overeenkomsten werden stopgezet omdat ze overbodig waren of ‘dubbel op’ zoals Brulabo of dreigden de gemeente met een financiële kater op te zadelen zoals bij waterintercommunale Vivaqua. Sinds 1 januari zitten we bij TMVW/Farys. Met die overgang zorgde het bestuurd overigens dat de aanpassing van de waterfactuur door de Vlaamse overheid niet tot een verhoging van de gemeentelijke saneringsbijdrage heeft geleid.

Daarnaast zagen ook nieuwe initiatieven het levenslicht met onder andere de jobbeurs van het OCMW, de logistieke uitwisseling met buurgemeenten en de infodag rond Onderwijs met Meise. Andere acties werden op hun merites bestendigd zoals de Feestbus van De Lijn op Oudjaar en de kosteloze dagtoegang tot de Plantentuin, waarvan er voortaan 2 plaatsvinden.

Wemmel komt uit een isolement. Ze zoekt en vindt steeds meer samenwerking in de hele regio en dat rendeert. Vele handen maken licht werk en laten toe om kosten en ervaring te delen. Daarnaast laten ze toe om meer beroep te doen op subsidies, zoals voor integratie en gezondheid.

Zoeken naar efficiëntiewinsten, het delen van kosten en het aantrekken van bijkomende middelen, dat is de lijn die we met LB Wemmel verder willen doortrekken. Samen werkt.