Samenwerking met buurgemeenten verbeteren

Wemmel scoort met 42 samenwerkingsverbanden ver onder het Vlaams gemiddelde (68). Dat blijkt uit een studie van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Lijst W.E.M.M.E.L. wil daar verandering in brengen, want vele handen maken licht werk en laten ook toe om de kosten en ervaring te delen.

‘Samenwerken vraagt een inspanning, maar betekent daarom niet dat je onmiddellijk moet fuseren en/of aan zelfstandigheid moet inboeten. Het komt er op neer om als bestuur steeds te zoeken naar de beste oplossing voor de gemeente, zowel naar kostenefficiëntie als naar kwaliteitsvolle dienstverlening. En dan moet je om de hoek (durven) kijken. Lijst W.E.M.M.E.L. wil door een intensievere samenwerking met andere gemeenten de kosten drukken en zuurstof geven aan de gemeentefinanciën.

In totaal werden bij de regioscreening 2.229 samenwerkingsverbanden (SWV’s) in de 308 gemeenten in Vlaanderen in kaart gebracht. Nu volgt nog een evaluatie en eind 2013 een rapport. Maar de volgende maanden kunnen de gemeenten natuurlijk zelf al aan de slag gaan. Samenwerkingen onderzoeken en realiseren is beslist een taak voor het nieuwe bestuur dat in januari 2013 zijn opwachting maakt. En daar werken we graag aan mee. Door ons uw stem te geven, helpt u Wemmel mee uit haar isolement te halen.’

Wies Herpol
6de plaats gemeenteraad – W.E.M.M.E.L