Schuld daalt met meer dan een kwart

financeDat blijkt uit de recentste jaarrekening van het Wemmelse gemeentebestuur. Eind 2015 bedroeg de openstaande schuld 18,8 miljoen euro, terwijl die in 2012 nog opliep tot 25,7 miljoen euro.

Een kwart minder schuld ofwel een vermindering van bijna 7 miljoen euro over drie jaar, is een forse inspanning en een knap resultaat. Het afbouwen van de schuld wordt ook de komende jaren doorgetrokken, dat is opgenomen in het meerjarenplan en kadert in één van onze prioritaire doelstellingen: investeren in een gezonde financiële gemeente.

De jaarrekening, die door zowel door de commissie financiën als de gemeenteraad voor de zomer werd goedgekeurd, vormt het belangrijkste instrument voor de controle op de uitgaven.