Scorebord in de sporthal

In de sporthal is er momenteel geen grote klok aanwezig. Het ontbreken leidt regelmatig tot discussies over het precieze moment wanneer de volgende huurder het terrein kan betreden. Heel wat clubs en verenigingen zijn vragende partij voor een scorebord, dat naast het vermijden van dit soort discussies ook voor extra beleving kan zorgen tijdens de wedstrijden.

Op mijn vraag zal het gemeentebestuur budget voorzien in de begroting van 2017 voor het plaatsen van een elektronisch scorebord in de sporthal van Wemmel.