Speelbos Motte klaar voor de zomer

Het project van het speelbos in de Motte komt in zijn laatste fase.  Tijdens de gemeenteraad van 23 mei 2019 vroeg ik of het speelbos klaar zal zijn voor de zomer. Het bestuur antwoordde positief. Op de volgende raadszitting zal een toegangsreglement voor het bos en het reservaat voorgelegd worden.

Dankzij volgehouden inspanningen van de Mater Dei, de Jeugdraad, het gemeentebestuur en de Vlaamse overheid krijgen de Wemmelaars nu een nieuwe, groene speelplek. Een mooie start van de zomervakantie.