Steun voor buurtfeesten

Naast logistieke steun zullen buurtfeesten in Wemmel ook financieel een duwtje in de rug krijgen. De Wemmelse gemeenteraad keurde het nieuwe reglement goed. 

Bovenop de logistieke steun voor tafels, stoelen, … biedt het bestuur  nu ook een toelage aan om de basisorganisatiekosten te helpen dragen. Dan gaat het over bijvoorbeeld de kosten voor affiches, uitnodigingen, versieringen, aankoop van voedsel en drank.

Organistoren kunnen rekenen op 100 euro premie of 125 euro als ze kiezen voor de W-pas, de geschenkbon voor Wemmelse handelszaken. Het bedrag voor de W-pas is hoger, zodat het gebruik ervan wordt gestimuleerd ten voordele van onze lokale economie.

Straatfeesten en wijkevenementen zorgen voor meer sociaal contact en verdraagzaamheid. Door de basiskost te verminderen willen we de drempel voor de organisatie wegnemen. Wemmel telt een 10 tal initiatieven, zoals in De Molstraat, Van Elewijck, Van Campenhout, Holland, Rode Beukenlaan, Parklaan, Blockplein,…

Eerder werd al een nieuwe aanpak om speelstraten in Wemmel aan te moedigen, voorgesteld.