Subsidie voor e-autodelen aan residentie Geurts

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) lanceerde op 1 maart 2019 in opdracht van de Vlaamse regering een oproep ‘Lokale energieprojecten’. Na mijn suggestie tijdens de gemeenteraad van 27 maart, nam Wemmel deel en diende het twee dossiers in.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Energie, Lydia Peeters (Open Vld) keurt nu beide projecten goed, ten belope van 27.000 euro (zie persbericht en website VEA). Het gaat over het plaatsen van een hoogrendementsketel in de sociale noodwoning in de Van Elewijckstraat en het opzetten van een project rond e-autodelen in combinatie met een publieke laadpaal en zonnepanelen aan de Residentie Geurts. In Vlaams-Brabant zijn er thans nog maar 2 zulke projecten, waaronder in Londerzeel.

In de overstap naar elektrische voertuigen is een combinatie van autodelen met de productie van lokale, groene stroom een belangrijk deel van de oplossing.