Veilig en vlot verkeer

Mobiliteit, hier ligt de Wemmelaar wakker van. Wemmel is een ‘door-rij-gemeente’, maar cynisch genoeg kampen we met een moeilijke verkeersdoorstroming.

Elke dag neemt het aantal wagens in onze gemeente toe. Dat zorgt niet alleen voor langere files maar vermindert ook de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

Het is tijd voor een actualisering van het mobiliteitsplan met prioritaire investeringsfocus op veilige fiets- en voetpaden langs heraangelegde school- en woon-werkroutes.

Alternatieven zoals het openbaar vervoer, carpoolen, de fiets krijgen onvoldoende aandacht. Wemmel heeft de afgelopen jaren wel enkele fiestpaden heraangelegd (o.a. Nerviërslaan), weliswaar zonder subsidie. Als we de missing links in het fietsnetwerk willen wegwerken, zullen we de financiële steun van andere overheden wel kunnen/moeten gebruiken. Sensibiliseringsacties en proefprojecten (bv. cambio) komen amper aan bod.

De effecten van het invoeren van het betalend parkeren in de omgeving van het Koning Boudewijn stadion en de metrostations in Laken op de verkeersdichtheid in onze gemeente moeten nog blijken, maar los daarvan vormt afrit 8 en het bijhorende sluipverkeer in de Wemmelse buurten nog altijd een knelpunt. En er is uiteraard ook de problematiek van het stationeren van vrachtwagens (Romeinse Steenweg) dat aangepakt moet worden.

Kortom, geen gebrek aan uitdagingen maar ook kansen op het vlak van mobiliteit. En die moeten we grijpen om veilig en vlot verkeer in onze gemeente te verzekeren.