Verkiezingen Wemmel 2018

Ik ben kandidaat voor de verkiezingen Wemmel 2018 omdat ik met Lijst Burgemeester Wemmel verder wil schrijven aan het positieve project dat we zes jaar geleden met Lijst Wemmel hebben opgestart.

Dankzij u kreeg ik het voorrecht om als gemeenteraadslid mee aan de uitbouw van onze mooie gemeente te mogen werken. Zo kwamen er op mijn voorstel premies voor buurtfeesten en kan u gratis gebruik maken van de perscontainer voor plastic. Als lid van de commissie financiën droeg ik mijn steentje bij om de schuld – bijna de helft – af te bouwen (zie ook realisaties). Er is daarnaast geïnvesteerd in betere wegen, fietspaden en onze natuurplekken. De OCMW- en zorgdiensten zijn uitgebreid. Er is dus de afgelopen 6 jaar veel gebeurd, dat kan u uitgebreid ook lezen in de september folder van LB Wemmel.

Diezelfde, ambitieuze koers moeten we aanhouden. Het programma van de lijst voor de verkiezingen Wemmel 2018 kan u op www.lbwemmel.be weervinden. Op deze website kunt u eveneens mijn engagementen weervinden. De komende weken voor de verkiezingen licht ik deze verder toe in deze blog.