Project bosheer in Wemmel

Meestal staat de laatste gemeenteraad van elk jaar grotendeels in het teken van de financiën. Dat was ook zo eind 2015 met onder andere de begroting voor 2016 die zonder tegenstem werd goedgekeurd. Meer daarover in deze blog: Wat staat er op het programma in 2016.

Maar de raad nam op 17 december 2015 ook andere beslissingen.
Zo zal de gemeente voortaan samenwerken met de provincie en de gemeenten in Halle-Vilvoorde via een project sociale tewerkstelling rond natuurbehoud. Zogenaamde ‘Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen’ worden ingezet voor het beheer van de Motte, het gebied aan de Reekbeek, het bosbestand aan Vander Vekenstraat, het maaien van bermen, het inzaaien van een bloemenwei, etc. Daarmee zet Wemmel niet alleen een extra tandje bij inzake natuurbehoud maar wil ze biodiversiteit stimuleren.

Daarnaast werden ook maatregelen voor de verkeersveiligheid genomen:
bloembakken en een verkeersdrempel ‘Berlijns kussen’ (ter hoogte van Parkway) in de Van Gysellaan;
– een voorsorteerstrook op de Romeinse Steenweg en een parkeerverbod aan de kant van de woningen in de Dr. Schweitzerlaan naar aanleiding van de komst van het complex Colruyt. Parkeren aan de kant van de Colruyt in de straat kan wel met blauwe of bewonerskaart;
– een zebrapad ter hoogte van het tankstation Q8 in de Isidoor Meyskensstraat.