Brandweg voor de nieuwbouw van ‘De Eekhoorn’

De gemeenteraad van 25 juni 2015, de laatste voor het zomerreces, bevatte 15 en 2 toegevoegde agendapunten. Een beknopt verslag:

  • Zo werd, op advies van de commissie Financiën, de jaarrekening 2014 goedgekeurd. Het eerste jaarverslag op basis van het nieuwe financiële systeem, de zogenaamde Beleids- en Beheerscyclus (BBC), en geeft een overzicht van de financiële situatie van onze gemeente in 2014 met de balans, de resultatenrekening, de leningen, enz.
  • Het parkeerverbod in de Diepestraat ter hoogte van de brandweg voor de nieuwbouw van de school ‘De Eekhoorn’ werd toegevoegd aan het gemeentelijk verkeersreglement.
  • Het licht werd op groen gezet voor de realisatie van een nieuw bufferbekken in de Ronkel. Hiermee pakt de gemeente één van de belangrijke knelpunten inzake erosiebestrijding aan.
  • Op basis van een evaluatie werden de gemeentelijke reglementen rond kinder- en vakantieopvang aangepast.
  • Verder stemde de gemeenteraad in om de intergemeentelijke samenwerking rond watervoorziening onder de loep te nemen. Dat leidde tot hevig en luidruchtig protest bij de oppositie, waarop prompt een deel van haar raadsleden de zaal verliet.
  • Tot slot werden de twee bijkomende punten, met name twee moties, zonder tegenstem aangenomen. Zo roept Wemmelse raad op voor een overleg over het Eurostadium en steunt ze Meise en Grimbergen in het vliegtuigdossier om de leefbaarheid in onze streek te verbeteren.

Het volledige verslag met alle agendapunten kunt u hier weervinden.