Minder klachten over restafvalzakken

Aangezien de vorige gemeenteraad amper 3 weken eerder plaatsvond, stonden niet veel punten op de agenda van 8 oktober 2015 (*).

De voornaamste beslissing bestond uit de opdracht die de raad gaf tot aankoop van restafvalzakken. Het vorige bestek liep enkel voor één jaar, zodat de kwaliteit van het nieuwe materiaal van de huisvuilzakken kon worden uitgestest. In het verleden bleken de zakken te licht qua stevigheid uit te vallen.

De milieudienst kreeg in 2015 opvallend minder klachten over de kwaliteit van de nieuwe restafvalzakken die uit hogedichtheidpolyetheen, ofwel HDPE, zijn vervaardigd. De gemeenteraad besliste éénparig om met hetzelfde materiaal te werken en schreef een opdracht uit voor 1 jaar, met mogelijk verlening voor één bijkomend jaar. Het komende jaar zal ook bekeken worden of een samenaankoop van restafvalzakken tot de mogelijkheden behoort, zeker gezien het gemeentebestuur is toegetreden tot het intergemeentelijke samenwerkingsverband FARYS, in het bijzonder de aankoopcentrale (TMVS) die met raamovereenkomsten en diensten schaalvoordelen voor lokale besturen kan creëren, onder andere voor kantoorbenodigdheden, drukwerk, onderhoudsproducten, gereedschappen, voeding,…

Het volledige verslag van de raadszitting kunt u hier weervinden

(*) Over het minimum aantal vergaderingen van de gemeenteraad is het gemeentedecreet duidelijk. Artikel 19 van het gemeentedecreet (15-7-2005): ‘De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.’