Verslag gemeenteraad september 2015

Alvorens de gemeenteraad van donderdag 17 september 2015 aanvatte, kreeg ieder raadslid die met de fiets, bus of trein naar de zitting kwam, een lekkere, fruitige alcoholvrije cocktail. Met deze ludieke actie tijdens de ‘Week van de Mobiliteit’ wil het gemeentebestuur meer duurzaam woon-werkverkeer stimuleren, een doelstelling die ook is opgenomen in het Wemmelse meerjarenplan.

Een overzicht van enkele beslissingen van de raadszitting:

  • Met het oog op de invordering van onbetaalde facturen en belastingen, stemde de hele raad in met een toekomstige aanstelling van een gerechtsdeurwaarder. De aanstelling zou voor 3 jaar zijn en moet het sluitstuk vormen in een streven naar een correcte naleving van de fiscale reglementen door iedere inwoner.
  • De gemeente wenst in 2016 de Rassel te vernieuwen. Daarbij wordt de waterleiding ook aangepakt. Het nodige budget wordt door de gemeenteraad voorzien.
    Een oproep voor een hernieuwd contract voor het onderhoud van de wegen, riolen en waterlopen in onze gemeente werd gelanceerd.
  • Het schoolwerkplan zorgt voor kwaliteitsvolle werking in Nederlandstalige basisschool. De Wemmelse Raad is hierover unaniem!
  • De raadsleden stemmen in met een tijdelijk verbod op thuisslachtingen n.a.v. het Offerfeest, dit om elk misverstand te vermijden. De politieverordening wordt bekrachtigd.
  • Na de opening van het kunstgrasveld aan het Marcel Van Langenhove stadion, volgde nu een iets minder spannende maar wel noodzakelijke goedkeuring van het politiereglement voor het terrein.

Het volledige verslag met alle agendapunten kunt u hier weervinden.