Vigilant in ‘de Rand’

Sinds 2007 zetel ik in de Algemene Vergadering van vzw ‘de Rand’. Als Wemmelaar en inwoner van de Rand rond Brussel ben ik de missie van de vzw bijzonder genegen.

De taken van ‘de Rand’ mogen niet onderschat worden, want met de toegenomen internationalisering van onze regio stellen zich nieuwe uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, integratie en samenlevingsopbouw.

Maar deze evolutie biedt evenzeer economische en sociaal-culturele kansen. Daar moet ‘de Rand’ op inspelen, daarin moet ze ondersteund worden om haar rol ten volle te kunnen spelen.

Waar problemen zich voordoen vormt ze het klankbord van de verenigingen en initiatiefnemers. Een signaal dat ik vanuit het Wemmelse jeugdwerk steeds naar hen heb trachten te vertalen, zoals met het dossier over de lamentabele staat van de jeugdinfrastructuur in de faciliteitengemeenten en de verminderde subsidies voor de jeugdverenigingen in heel Vlaanderen en het bijzondere effect hiervan op de Zes.

Vigilant in de Rand, daar sta ik voor garant.

Comments (0)