Vragenlijst levert veel reacties op

bevraginggemeenteWemmelNaar aanleiding van de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 ontving elke inwoner een vragenlijst van het gemeentebestuur in zijn of haar bus. Meer dan 500 Wemmelaars bezorgden hun ideeën en suggesties voor het beleid in onze gemeente, zo bleek tijdens de gemeenteraad van 12 september 2013.

Een bijzonder mooi aantal, zeker gezien voor het eerst zo’n grootschalige bevraging van de bevolking door het Wemmelse bestuur plaatsvond. Enkele thema’s kwamen in de antwoorden regelmatig terug: mobiliteit, veiligheid, milieu, huisvesting en financiën. De resultaten worden thans geanalyseerd en zullen erna verder besproken in de adviesraden, de gemeenteraad en vervolgens gepubliceerd op de gemeentelijke website en het infoblad.

Lijst Wemmel vindt de inspraak en de betrokkenheid van de Wemmelse inwoners bij het beleid in onze gemeente van cruciaal belang. De verschillende gemeentelijke adviesraden krijgen ook stilaan vorm en kunnen binnenkort meedenken en advies geven over de grote Wemmelse beleidsbeslissingen. Een transparant beleid uitbouwen, waaraan u maximaal kan participeren … Dat is waar W.E.M.M.E.L voor staat!