VVSG-enquête geeft beeld over denkoefening meerjarenplanning

20131114-204629.jpgDat de lokale besturen het de komende jaren financieel moeilijk krijgen, was al langer bekend. Voor het eerst geeft VVSG nu een beeld over de maatregelen die de lokale besturen in overweging nemen in het kader van de meerjarenplanning. Elke gemeente legt zijn accenten in de zoektocht om de financiële uitdagingen het hoofd te bieden.

Zo leert de VVSG-enquête dat, naast besparen, minder investeren en het verhogen van inkomsten, zoeken gemeentebesturen ook naar meer mogelijkheden voor onderlinge samenwerking.

-Gemeenten en OCMW’s gaan volop inzetten op nog meer onderlinge samenwerking, bv. op het vlak van ICT (80% van de besturen) en gezamenlijke aankopen (79%).
-Veel besturen onderzoeken ook de mogelijkheden van gezamenlijke huisvesting van een aantal ondersteunende diensten, maar vaak ontbreekt vandaag de noodzakelijke budgettaire investeringsruimte om hier echt werk van te maken.
-57% van de gemeenten zoekt efficiëntiewinsten door nauwere samenwerking met andere gemeenten. Van de OCMW’s wil zelfs 66% de banden met andere OCMW’s aanhalen.

Meer informatie over de bevraging van VVSG: VVSG-persbericht 5 november 2013