VVSG heeft aandacht voor faciliteitengemeenten

VVSGGemeenten staan voor een unieke opdracht. De federale en Vlaamse regeringsakkoorden bevatten heel wat maatregelen die een hefboom kunnen betekenen voor de gemeenten en OCMW’s om hun bestuurskracht te verhogen. Dit op veel vlakken, zoals op het financiële en het personeelsbeleid. Dat bleek tijdens een uiteenzetting van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) tijdens hun jaarlijkse Algemene Vergadering op 3 december 2014.

Als vertegenwoordiger van het Wemmelse gemeentebestuur nam ik van de gelegenheid gebruik om nogmaals te wijzen op ons specifieke statuut als faciliteitengemeente. Wemmel is namelijk onderhevig aan heel wat uitzonderingen als het gaat over regels met betrekking tot organisatie, personeel en werking die vaak federaal en via twee derde meerderheden zijn vastgesteld. VVSG nam de boodschap ter harte en beloofde hiervoor aandacht te hebben tijdens de besprekingen met de verschillende overheden.