Walter Vansteenkiste is Burgemeester (wnd.)

Onder luid applaus  van het talrijk opgedaagde Wemmelse publiek werd Walter Vansteenkiste, lijsttrekker van Lijst Wemmel, op de installatievergadering van 2 januari 2013 door de gemeenteraad aangeduid als waarnemend burgemeester .

Geen benoemde burgemeester, want daartoe is er (nog) geen meerderheid. Het College van burgemeester en schepenen blijft uit 5 leden bestaan (2 LW – 3 LB).

Naast een bestuursakkoord moet er de komende periode ook gezocht worden naar een politieke meerderheid om de voorzitter van de Gemeenteraad aan te duiden.