Wat staat er op het programma in 2016?

2016Met het budget 2016 als leidraad (zie ook Verslag gemeenteraad december 2015) zal het bestuur het komende jaar tal van acties en investeringen in onze gemeente uitwerken. Een greep uit de plannen rond thema’s zoals openbare werken, milieu, mobiliteit, informatie, communicatie en vrije tijd voor 2016:

 • inrichten van de groene site aan de ‘Reekbeek’, tussen de Rassel en de Bruyndonckxstraat en met ingang aan de H. Verrieststraat, als park met wandelpaden;
 • aanleg van een speelbos in het natuurdomein in de Motte;
 • opfrissen van het Oud Centrum aan de Sint-Servaas kerk;
 • aanleg van een bufferbekken in de Ronkel;
 • herinrichting van de Rassel met o.a. fietspaden, waarbij de nutswerken (riolering, elektriciteit,…) starten vanaf 18 januari;
 • uitrol van het energiezorgplan met epc-scans, nieuwe luchtkanalen voor de sporthal, zijp-complex, armaturen verkeerslichten, warmterecuperatie en eveneens verschillende acties bij het OCMW en de residentie;
 • investeren in een nieuwe bibliotheek, opstartfase;
 • fietsenstallingen aan gemeentelijke gebouwen;
 • milieu-initiatieven met betrekking tot openbare vuilbakken, zwerfvuil, optimaliseren aanpak hondenpoep, biodiversiteit stimuleren, bermbeheer en natuurbehoud, etc.;
 • weerkerende werken zoals vernieuwing voetpaden en het hernieuwen van straten;
 • moderniseren van de website en uitbouw van het e-loket;
 • vernieuwing van het sanitair in de sporthal;
 • investeren in onderwijs en gemeentelijke schoolgebouwen;
 • klimaatacties groeperen;

Dit is natuurlijk geen volledige lijst, heel wat acties vallen onder de reguliere werking van de gemeente en het OCMW. Investeringen lopen ook over meerdere jaren en verschillende fases; ze zijn soms al opgestart, in ontwikkeling of in uitvoering zoals de Rassel één van de komende dagen. Het financiële plaatje is ook continu in beweging, budget en budgetwijzigingen zijn dan ook momentopnames. Daarnaast hebben beslissingen boven ons hoofd ook een invloed op de portemonnee van de gemeente. Denk maar aan de tax shift, de btw op schoolgebouwen naar 6%, de vluchtelingencrisis,… De slinger kan uiteraard zowel in positieve als negatieve zin bewegen. We houden dan ook onze waakzame en realistische financiële koers aan, zetten het traject van schuldafbouw verder door en blijven zoeken naar nieuwe samenwerkingen om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.